Кламер БГ - Бизнес новини: Инвестиционният фонд пуска близо 6 млн. лв. за нови проекти

Инвестиционният фонд пуска близо 6 млн. лв. за нови проекти

Бизнес

|
Четв, 30 Ян 2014г. 13:18ч.
Инвестиционният фонд пуска близо 6 млн. лв. за нови проекти

Близо 6 млн. лв. ще бъдат разпределени през тази година за научно-изследователски и развойни проекти, като за първи път сред приоритетните направления са творческите индустрии. Седмата конкурсна сесия за набирането на проекти в рамките на Националния инвестиционен фонд ще бъде отворена на 1 февруари. Това обяви Евгений Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за малки и средни предприятия.

Бюджетът на фонда за тази година е общо 10 млн. лв. От тях близо 2 млн. лв. са за довършване на проекти от шестата конкурсна сесия, а други 2 млн. лв. - за участието на страната ни в програмата "Еврика".

По новата конкурсна сесия право на кандидатстване имат два типа проекти – научно-изследователски и за техническа осъществимост. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г.

При научно-изследователските развойни проекти максималната стойност на субсидията е 500 хил. лв. Срокът за реализация е от една до три години. Безвъзмездната помощ за индустриалните научни изследвания е 50% от стойността на проекта, а за експериментално развитие – 25%.

При проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 хил. лв. с продължителност на проекта една година.

Недопустими за финансиране по фонда са процеси, включващи цялостно развитие и стигащи до готов пазарен продукт, услуга или процес, каза Богдана Ваташка-Анави, директор на дирекция "Програми и проекти” в Агенцията за малки и средни предприятия.

Приоритетните направления за финансиране са машиностроене, електроника и електротехника, фармация, производство на химични продукти, мебели, хранително-вкусова промишленост, информационно-комуникационни технологии и творчески индустрии.

Проектите в тези сектори ще получават допълнително по 6 точки при оценяването им, посочи Ваташка-Анави.

Право на кандидатстване имат фирми, висши училища, БАН, научни организации.

Всички проекти получили 60% от точките ще бъдат допуснати до финансиране, каза Ваташка-Анави. За да се избегне дискриминирането на малките проекти, са разработени две отделни методики за оценяване.

Националният иновационен фонд започна работа през 2005 г. До момента са сключени 405 договора за близо 70 млн. лв. Успешно приключилите проекти са над половината (55%), като изплатената сума е над 35 млн. лв.

Причината за двойната разлика между договореното и изпълненото е, че част от компаниите или научните организации сами са се отказали от изпълнението на проектите. Други фактори са, че в много от проектите са били заложени по-високи разходи от реално извършените по време на изпълнението им, както и високият процент на грешки при отчитане на възнаграждения и заради липса на документи, обясни Ваташка-Анави.

В резултат на внедрените мерки компаниите са въвели нови продукти на пазара, увеличили са печалбите си и продажбите, както и персонала. Това е показала анкета на Агенцията за малки и средни предприятия сред получателите на средствата.

mediapool.bg