Кламер БГ - Бизнес новини: Зелените призоваха екоминистъра да спре устройствения план на Царево

Зелените призоваха екоминистъра да спре устройствения план на Царево

Бизнес

|
Четв, 30 Ян 2014г. 16:42ч.
Зелените призоваха екоминистъра да спре устройствения план на Царево

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова да издаде заповед за спиране реализацията на общия устройствен план (ОУП) на община Царево, който създава предпоставки за застрояването на природен парк "Странджа", призоваха в четвъртък на среща с Михайлова представители на природозащитници и представители на партия "Зелените".

Екоминистърът не се е ангажирала с конкретен отговор на искането, отговаряйки уклончиво, че във ведомството се запознаят подробно с него, но по въпроса с плана на общината се работи от момента, в който министерството се запознало с решението на Върховния административен съд (ВАС) за обезсилване на отмяната на общия устройствен план на Царево.

Тя уверила, че от излизане на решението на ВАС екомедомството е в постоянна връзка с компетентните институции – министерствата на регионалното развитие и на инвестиционното планиране, "Търсим общо решение. Утре ще докладваме пред Народното събрание за това какви мерки сме предприели и какво ще предприемем“, посочва Михайлова, цитирана от пресцентъра си.

По думите на министъра от голямо значение е парк "Странджа" да има план за управление, който да регламентира допустимите дейности на територията на парка. Решение на този въпрос се търси от 2004 г., план за управление на парка е изработен от Българска фондация по биоразнообразие, на която през януари 2011 г. Висшият експертен екологичен съвет е върнал документа за преработка, но от тогава няма никаква реакция.

Михайлова припомня, че ведомството й има ангажимент да се произнесе по искането на депутати за създаването на Национален парк "Българско Черноморие“, което е свързано и с работата ни по картирането и идентифицирането на защитени зони, защитени територии и природни паркове по Черноморието.

"В нито един момент проблемите на Черноморието и на Природен парк "Странджа“ не са били извън вниманието на МОСВ“, уверява екоминистърът. Тя допълва, че е от изключително голямо значение да има общи устройствени планове на територията на България, заедно с тях планове за управление на национални паркове, природни паркове, защитени територии, защитени зони по Натура за гарантиране опазване на околната среда.

Според природозащитниците обаче общият устройствен план на Царево, който е одобрен от регионалния министър през август 2008 г. трябва да бъде отменен, тъй като нарушава закона за биоразнообразието. Освен това е приет, без да има оценка за въздействието му върху околната среда, а оценката за съвместимост на плана не е влизала в сила.

ОУП на община Царево предвижда пряка промяна на предназачението и урбанизиране на нови площи от 5369.7 ха в защитена зона "Странджа", което ще увреди защитената дона и местообитанията на защитените видове птици и земноводни в нея.

Зелените обръщат внимание на Михайлова, която е представител на ДПС, че ако спре плана на Царево, ще изпълни заявения ангажимент от председателя на управляващата партия БСП Сергей Станишев, който обяви, че спасяването на парк "Странджа" е негова лична кауза и кауза на БСП. Увредени сериозно обаче щели да бъдат икономически интереси на водещи представители на ДПС, коалиционен партньор на БСП, занимаващи се със спекула на недвижими имоти в територията на парк "Странджа", посочват зелените.

Според тях е лъжа изявлението на зам.-министъра на околната среда Чавдар Георгиев, че планът има екооценка, както и твърдението на Михайлова, че екооценката е била оттеглена от министерството, но не е била отменяна. Екозащитниците обаче посочват, че становището за екооценката никога не е влизало в сила, защото е било обжалвано пред съда преди влизането му в сила и е било оттеглено от МОСВ в рамките на съдебната процедура.

Опровергава се и твърдението на ръководството на ековедомството, че одобреният план не създава проблем със застрояването на парка, тъй като предстоят екооценки на подробния устройствен план (ПУП) на общината и те щели да гарантират опазването на защитената територия. Според екозащитниците в една защитена територия просто няма как да съществува ПУП, предвиждащ застрояване или урбанизиране на територията, и затова незабавно регионалният министър трябва да започне процедура по изменение на ОУП Царево, която да премахне урбанизираните територии в границите на парка и защитената зона по НАТУРА 2000 в него и да ги включи в земеделския или горския фонд.

Като манипулативно се определя и сравнението от страна на Георгиев между легловата база в община Царево към момента на оценяване на ОУП, която е била за около 20 000 души, и плановете за разширяването й до 75 хиляди легла при положение, че в документа, претендиращ да е екооценка, се посочват прогнози за бъдещите посетители в общината от 124 140 души, от които 98 962 се посочват като туристи в парк "Странджа" и 80 716 в кайморската част.

Зелените обръщат внимание на това, че Чавдар Георгиев се кълне, че територията на незаконния и съборен жилищен комплекс “Златна Перла” няма да се застроява. Картата на признатия от съда план на община Царево обаче показва, че на същото място се предвижда ново застрояване с вилни зони с 25% плътност на застрояване, максимална височина до 5.50 метра и с 2 етажа. Планираният строеж дори надхвърля територията на бившата "Златна перла" и обхваща цялото крайбрежие до Варвара и на юг, посочва партия "Зелените".

Според нея спешно трябва да се приеме заповедта за обявяване на защитената зона от НАТУРА 2000 там и да се спре всяко ново строителство в 2 км крайбрежна зона с изключение на обекти от националната инфраструктура.

mediapool.bg