Кламер БГ - Бизнес новини: Заложни къщи започнали незаконна търговия с отпадъци

Заложни къщи започнали незаконна търговия с отпадъци

Бизнес

|
Ср, 15 Ян 2014г. 13:26ч.
Заложни къщи започнали незаконна търговия с отпадъци

За нов начин да се извършва незаконна търговия с отпадъци през заложни къщи, които не влизат в обхвата на държавни регулации и плащане на банкови гаранции за дейността си, са сигнализирани министрите на финансите и на околната среда и водите, съобщиха в сряда от Българската асоциация за рециклиране (БАР), в която членуват най-големите компании, ангажирани с бизнеса по изкупуване на цветни и черни метали.

Организацията припомня, че заради изискваните банкови гаранции от 25 хил. лв. за фирма, занимаваща се с търговия с отпадъци, и по 5 хил. лв. за всяка площадка за събиране на такъв вид отпадъци, много компании са спрели дейност, а площадки за рециклируеми суровини – закрити. Така част от тази специфична търговия вече се извършва незаконно и реално ефектът за намаляване на кражбите от инфраструктури обекти е спорен, а изобретателността за заобикаляне на закона става все по-голяма и сред фирмите, занимаващи се с рециклиране на различните видове отпадъци.

В сивия сектор на този отрасъл вече има нов участник - заложните къщи, които приемат отпадъци, от които хората искат да се освободят. Това става като вещите се вземат срещу минимално възнаграждение, оформено като заложен билет. Тези вещи-отпадъци съответно не се търсят от залогодателите и се съхраняват за минимален срок до натрупването им, или директно се продават или изнасят, алармират от БАР.

По този начин един значителен ресурс се отклонява, без да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците за разрешителен режим, банкови гаранции и оборудвани площадки, както и изискванията за разделно съхраняване на отпадъците. Заложните къщи не подлежат и на тежкия санкционен режим по Закона за управление на отпадъците, защото твърдят, че не приемат отпадъци, а вещи в залог, обръща внимание асоциацията.

Тя припомня, че условията и редът за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи не са уредени със закон, а в наредба за дейността на заложните къщи. Изискванията към заложната къща са да има регистрация по реда на Търговския закон и Закона за търговския регистър; регистрация в Министерство на финансите преди осъществяването на сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни; вписване като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни; приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се утвърждават от председателя на ДАНС. Има и изисквания към прокуриста, управителя, члена на управителен и контролен орган или неограничено отговорния съдружник в заложната къща, които обаче никой не контролира.

Няма единен режим за заложните къщи, например регистър, и контролът се свежда до даване на предписания и налагане на санкции. Така контролните органи не могат да упражнят ефективен контрол чрез отказ за регистрация например, ако установят, че лицата не отговарят на изискванията за започване на дейност като заложна къща или заличаване от регистъра при установени нарушения.

Слабият контрол води както до нарушаване на малкото изисквания по наредбата за дейността на заложните къщи, така и до навлизане в други области на действие, като например сделки с недвижими имоти и дейности с отпадъци. Така освен незаконните площадки, и заложните къщи допълнително дестабилизират сектора с отпадъците, посочва организацията.

БАР иска от министрите на финансите и на околната среда и водите да предприемат спешни мерки за постигане на стабилност и последователност в сектора с отпадъците. Според организацията е необходимо е да се въведе по-строга регламентация за дейността на заложните къщи, като например регистрационен режим и изисквания за публично обявени търгове при продажба на заложените вещи.

mediapool.bg