Кламер БГ - Бизнес новини: Законови поправки толерират неплащането на тока

Законови поправки толерират неплащането на тока

Бизнес

|
Ср, 30 Апр 2014г. 14:04ч.
Законови поправки толерират неплащането на тока

Предложени от депутати на БСП поправки в Закона за енергетиката с мотива, че защитават по-добре правата на потребителите, всъщност толерират некоректните консуматори и така дискриминират добросъвестните платци, а освен това може да доведат до допълнително нарастване на финансовите дефицити в системата, които и без това по миналогодишни данни на Министерството на икономиката и енергетиката надхвърлят 5 млрд. лв.

Това се посочва в становище на доставчика на ток за Югоизточна България ЕВН, внесено в сряда в Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на икономиката и енергетиката и в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). В него дружеството прави анали на внесените от зам.-председателя на парламентарната енергийна комисия и депутат от БСП Явор Куюмджиев текстове от приетия в началото на април на първо четене проект за промени в Закона за енергетиката. Австрийската компания дава и свои предложения по текстовете, за които разчита да бъдат разгледани между двете четения на корекциите.

Според ЕВН, че в основната си част гласуваните предложения съдържат неточности и създават неравнопоставеност между участниците в енергийната система и явна дискриминация на коректни клиенти. "Основен риск от приетите на първо четене текстове е създаването на реална предпоставка всички коректни клиенти да понасят разходи, възникнали от

несправедливото покровителство на малката група некоректни клиенти, които противно на всякаква експертна логика със законодателните промени се третират като привилегировани", пише в становището.

Предпоставки за забавяне на 50 млн. лв. месечни плащания

В момент, в който участниците в енергийния пазар изпитват тежък недостиг на средства заради намалението на три пъти на цената на тока през миналата година, ако се приемат законовите поправки, съществува опасност 50 млн. лв. месечно да се забавят. Причината е дадената на потребителите възможност да оспорват сметките си, ако са с 50 процента по-високи от фактурите за предходните шест месеца. Снабдителят пък ще е длъжен да информира клиента за това и при възражение от негова страна се спира плащането до произнасяне по жалбата. Дружеството също така ще е длъжно да дава анализ на сметката на базата на сравняване на "показания на електромер" със "средна сметка" (сравнение на киловатчас с лв).

От ЕВН обаче посочват, че това е невъзможно, тъй като показания на електромер за един период могат да се сравняват с данните му за друг период, както и сравними са информациите от фактурите за различни периоди.

Електроразпределителното дружество отчита показанията на електромера и ги предава на крайния снабдител, който само изчислява разликата между нови и стари данни и я фактурира по определената от ДКЕВР цена, обяснява дружеството. Така при възражения то може само да провери дали правилно са записани отчетите и изчислена консумацията.

Доставчикът коментира още, че заради масовото отопление с електроенергия обикновено сметките за зимните месеци надхвърля и с над 50 процента фактурите за предходната половин година. Подобно отклонение е типично и за сезонни обекти като вили, хотели и др. Това прави сравнението с предходни месеци крайно нецелесъобразно, пише в становището. ЕВН дава за пример, че през януари около 730 хил. абонати имат отклонение на сметката с над 50 процента спрямо шест месеца назад, което е 48.87 на сто от всички нейни клиенти.

И в момента близо 27 на сто от потребителите в Югоизточна България забавят плащания за около 13.5 млн. лв. "При приемане на този текст съществува реален риск

плащания за над 50 млн. лв. месечно (само от консумирана ел. енергия на територията на ЕВН) да не постъпят своевременно и да рефлектират върху разплащанията по-нататък по веригата - пренос, производство, въгледобив", обръща дружеството внимание на депутатите.

Дискриминация за коректните при спирането на захранването

От ЕВН обясняват още, че коректните клиенти ще са дискриминирани от намерението на депутатите да освободят от плащане на такса за обратно включване на спряното електрозахранване в случай на неплатени за два месеца сметки и задължението за доставчиците да пуснат отново тока до 8 часа след подаване на заявление, но не по-късно от 12 часа на следващия ден.

Причината е, че за изключването на електроснабдавянето на некоректните платци са ангажирани служители, чиято работа струва пари, и ако тези разходи не се поемат от потребителите, които са ги причинили, те ще са за сметка на общите оперативни разходи на ЕВН, което значи за всички коректни абонати. Дружеството дава статистика, че ежемесечно извършва около 15 хил. възстановявания на захранването, разходите за които са около 250 хил. лв. То припомня, че и в момента предупреждава със SMS всеки клиент, който е поискал напомняне, че му изтича срокът за плащане на сметката. Годишно над 120 хил кратки съобщения се изпращат на заявилите услугата абонати на ЕВН и до

реално изключване се стига само в 7% от случаите.

Вратичка и за крадците на ток

Австрийската компания е против текста, който забранява на оператора на разпределителната мрежа да може без присъствието на клиента да съставя протоколи за коригиране на количествата измерена електрическа енергия. Такива се правят при констатирана кражба на ток от съответния потребител като целта е дружеството да си навакса част от загубите от ползването на ток без да е отчитано и заплащано.

За да се осигури присъствие на клиента при една проверка на електромера, електроразпределителното дружество трябва предварително да го уведоми. Това от своя страна дава възможност за нарушителите да предприемат мерки за прикриване или спиране на на манипулациите на електромера и мрежата, посочва ЕВН и смята, че така се създават условия за безнаказаност на нарушителите при такива манипулации и насърчаване на опитите за кражби на електрическа енергия, които само за 2013 г. са нанесли щети за 2.3 млн. лв.

Дружеството има редица забележки и за поправките относно газовите доставчици и смята, че редица от поправките в Закона за енергетиката са ненужни, защото вече са уредени и то по по-подходящ начин в общите условия за работа с клиентите, които са одобрени от ДКЕВР.

mediapool.bg