Кламер БГ - Бизнес новини: Емитирането на 1.5 млрд. евро външен дълг вече очаква одобрението на парламента

Емитирането на 1.5 млрд. евро външен дълг вече очаква одобрението на парламента

Бизнес

|
Четв, 29 Май 2014г. 19:16ч.
Емитирането на 1.5 млрд. евро външен дълг вече очаква одобрението на парламента

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира документите, необходими за емитирането на облигации на международните капиталови пазари, съобщиха от правителствения пресцентър след правителственото заседание в четвъртък.

На 21 май 2014 г. бяха подписани Договор за подписка между Република България и съвместните водещи мениджъри Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC и J.P. Morgan Securities PLC, Договор за фискално агентство между България и Bank of New York Mellon в качеството на Фискален агент и Платежен агент, и Bank of New York Mellon (Luxemburg) C.A. - в качеството на Регистратор и Агент по прехвърлянето относно емитирането на облигации, както и Акт за поемане на задължения относно издаването на облигации от страна на българската държава, пишат от пресцентъра.

Договорите обезпечават възможността България да емитира държавни ценни книжа на международните капиталови пазари със стойност до 1 493 000 000 евро (или равностойността в щатски долари), емитирани на един или повече траншове. Те подлежат на

ратификация от Народното събрание, тъй като в тях се съдържат финансови задължения за страната, съдебно и арбитражно разглеждане на споровете и изрично се предвижда ратифициране.

Средствата, получени при пласирането на ценните книжа, са предназначени за осигуряване на необходимия финансов ресурс за посрещане на предстоящия падеж в началото на 2015 г. на глобалните облигации на България, за погасяване на дълг от предходни години с падеж през тази година както и за покриване на планирания бюджетен дефицит.

mediapool.bg