Кламер БГ - Бизнес новини: Експерти предложиха 17 мерки за оздравяване на енергетиката

Експерти предложиха 17 мерки за оздравяване на енергетиката

Бизнес

|
Вт, 29 Апр 2014г. 18:56ч.
Експерти предложиха 17 мерки за оздравяване на енергетиката

Програма от 17 неотложни антикризисни мерки за оздравяване на енергетиката, които да се приложат в периода до 2016 г., предложиха във вторник на правителството експертите от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). Сред тях са привличане на свежи пари чрез продажба на акции на БЕХ, на неоперативни активи на "Национална електрическа компания" (НЕК), на вече произведения за спряната АЕЦ "Белене" реактор, както и въвеждане на балансиращ пазар на енергия, график за поскъпване на тока на три стъпки и силна социална политика за енергийно бедните.

Според дългогодишните специалисти в бранша, предприетите от кабинета действия не са туширали възникналата през 2013 г. криза в сектора, довела до сегашните финансови дефицити в отрасъла и трикратното увеличение на загубите на държавната НЕК.

Макар министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев да твърди, че системата е дебалансирана, според експертите на организацията продължава стагнацията на вътрешното потребление на електроенергия и на износа на фона на включване на голям брой генериращи възобновяеми източници, изкупуване на тока от скъпи и неефективни електроцентрали.

Приетият "нов“ модел на ценообразуване на електроенергията и новата цена за пренос на електроенергия не реши проблемите, а ги задълбочи, смята още форумът. Според неговите представители чувствително се е повишила намесата на държавата в енергийния регулатор и вниманието на обществото се измества от ключовите проблеми в енергетиката и се насочва към популистки теми и работата на естествените монополи;

БЕМФ критикува правителството, че продължава редица инвестиционни проекти без това да е целесъобразно на настоящия кризисен етап. В същото време са блокирани редица големи проекти в областта на проучванията и добива на подземни енергийни ресурси с потенциален значителен икономически ефект за националния бюджет, пише в предложената програма.

Енергийните експерти посочват още, че правителството подценява ролята и предложенията на неправителствените и браншовите организации при обсъждане на важни теми на енергетиката и предложенията за преодоляване на кризата.

Още заеми или радикална реформа

Те предупреждават, че при сегашното положение в енергетиката има само два възможни варианта за действие - да продължи политиката на теглене на заеми, с които да се покриват дефицитите на НЕК или да се приеме радикална оздравителна програма, която да се реализира от компетентен екип от опитни специалисти по кризисен мениджмънт на база на получен кредит от политическите сили, отказ от популизъм и широка дискусия в обществото за неизбежността от тези мерки.

Енергийният форум разделя предложените 17 мерки в три групи. Повечето от тях са за пазарни и икономически реформи и инициативи, част са свързани с повишаването на независимостта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, а трета – със социалната политика за енергийно бедните българи.

Като най-бързо приложима мярка експертите посочват стартирането на балансиращия пазар на електроенергия от 1 юни 2014 г. , за което има пълна готовност. Те предлагат частично от микса на купуваната на регулирания пазар да се извади енергията от двете американски ТЕЦ в комплекса "Марица Изток", които имат дългосрочни договори с НЕК. Тази част от тяхната енергия може да се продава като дебаланс на балансиращия пазар, смятат от БЕМФ. Според тях дългосрочните договори с "AES Гълъбово" и "КонтурГлобал" трябва да се предоговорят. Още от идването си на власт правителството твърди, че предприема действия в тази посока, а централите обявиха своята готовност за това, но така и няма движение по въпроса.

Шансове за свежи пари

Според браншовата организация трябва да се създаде Фонд за преструктуриране на енергетиката от целеви дългови книжа за период от 10-15 години към "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) или по модела на Фонда за енергийна ефективност, чрез който да се реализират стабилизационните мерки в отрасъла, свързани с реформите и плавния му преход към либерализация. Към този Фонд може да се привлекат и грантове от международни финансови институции, смята енергийният форум.

Той предлага да се оценят активите на НЕК и "Електроенергийния системен оператор" (ЕСО) и да се продадат онези от тях, които не носят приходи, но изискват оперативни разходи и така се отразяват на крайната цена през амортизациите.

Пристъпване към процедура за продажба на акции на БЕХ на реномирана европейска борса и рефинансиране на дълговете на системата е друга мярка. Предлага се и активизиране на участието на представители на НЕК и ЕСО на международните енергийни борси и в международната търговия на студен резерв.

Сред идеите е и организиране на процедури за продажби на квоти от местното производство от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на международните борси и/или за преференциално изкупуване от корпоративни клиенти в България, деклариращи подкрепа за "зелената политика“.

БЕМФ смята, че правителството трябва да проведе преговори с руската "Атомстройекспорт", която щеше да строи АЕЦ "Белене", за обратното изкупуване на платеното до момента от НЕК оборудване за спрения строеж на ядрената централа. Другата възможност е съвместно внедряване на оборудването в Армения или в Украйна, смятат експертите. Според тях държавата трябва да замрази инвестициите на публични средства в енергийни проекти с недоказана икономическа целесъобразност и хоризонт на реализация след 2016-2018 г.

Орязване на купуването на най-скъпа енергия

Форумът предлага още да се оценят актуалните активи, паричните потоци и задължения на всички енергийни дружества, работещи на регулирания пазар към 1 юли 2014 г., и съставяне на нова програма за оптимизирането им. Пълно или частично ограничаване изкупуването на електроенергия от най-скъпите и неефективни производствени мощности за регулирания пазар от 1 юли 2014 г. е друга мярка.

Експертите смятат, че от 1 юли 2014 г. трябва да се приеме стъпаловиден график за повишаване на цената на електроенергията на регулирания пазар. Според тях поскъпването на тока от 1 юли 2014 г. трябва да е 5%, от 1 януари 2015 г. – с още толкова, а от 1 юли 2015 г. - със 7.5%. Подобна стъпаловидна тарифа да бъде приложена и по отношение на топлинната енергия продавана от топлофикационните дружества, предлага се още в оздравителния план.

В него се залага също така намаляване с минимум 15% на степента на напречно субсидиране на топлинната енергия от топлофикациите през продаваната от тях електроенергия.

Организацията предупреждава, че са належащи законодателни промени в Закона за енергетиката за повишаване на административния и кадрови капацитет на ДКЕВР (с ново име КЕВР) и премахване на бюджетното финансиране на регулатора и преход към самоиздръжка от такси и глоби, преатестиране на държавните служители и преназначаването им на експертни позиции, публично обявяване на основните принципи в организацията и работата на комисията. Предлага се и създаване на енергиен консилиум към КЕВР от 12 местни и чужди експерти, избрани на конкурсен принцип, който да замести Обществения съвет към Регулатора.

За повишаване на социална защита според БЕМФ трябва да се отмени наложената от парламента забрана върху използването на технологията хидрофракинг за проучване на природен газ. Част от договорения с американската компания "Шеврон", която трябваше да търси шистов газ край Нови пазар, от 30 млн. щатски долара може да дофинансира Фонда за социална защита на социално-слабите в енергийно отношение домакинства, смятат експертите.

Според тях правителството трябва да осигури и еднократни помощи от държавата или от Европейския фонд за социално подпомагане, включително и за покриване на част от задължения към енергийните дружества на социално слаби.

mediapool.bg