Кламер БГ - Бизнес новини: Единната сметка вероятно ще бъде заменена от четири отд

Единната сметка вероятно ще бъде заменена от четири отд

Бизнес

|
Пон, 10 Фев 2014г. 18:32ч.
Единната сметка вероятно ще бъде заменена от четири отд

Единната сметка за заплащане на данъчните и осигурителните задължения на гражданите, ще бъде заменена или от една сметка с четири кода за плащане или с четири отделни сметки.

Това са се разбрали представители на бизнеса и синдикатите с Министерството на финансите на среща в понеделник. Миналата седмица Конституционният съд обяви единната сметка, въведена в началото на миналата година от финансовия министър Симеон Дянков, за противоконституционна. На една сметка с едно платежно нареждане задължените лица заплащаха данъците, осигурителните си вноски, вноските по допълнителното осигуряване и здравните вноски, като сумите отиваха за покриване на най-старите задължения, независимо какви са те. След това бе направена корекция, която уреди здравните вноски да не попадат в общия ред, ако изрично се посочват в сметката.

След срещата в понеделник тристранните партньори са се разбрали МС да изготви промени в данъчно-осигурителната сметка в съответствие с решението на Конституционния съд, съобщи зам.-финансовият министър Людмила Петкова. Вариантите на промените са два.

Първият вариант, подготвен от МФ, е замяна на единната сметка с четири отделни сметки - за данъци, за задължителни осигурителни вноски, за здравни осигурителни вноски или за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Вторият вариант е да има една сметка с четири кода за плащане, обясни зам.-министър Елкова.

Българската стопанска камара вече се е съгласила с първия вариант - с четири отделни сметки. Той е по-лесен и с по-малка административна тежест за бизнеса, смята Петкова. Надяваме се и останалите организации да го одобрят, допълни тя.

Петкова допълни, че и при двата варианта се предвижда преходен период. За сумите, които са постъпили по единната сметка, но все още не са обвързани със задължения по декларации, се предоставя възможност на лицата в тримесечен срок от влизането в сила на промените в ДОПК, да заявят кое задължение да се погаси. Заместник-министърът допълни, че при варианта с четири сметки, най-безпроблемно ще бъде прехвърлена информацията от единната сметка и няма да възникнат проблеми с базата данни и прехвърлената информация.

Тя уточни, че и преди въвеждането на единната сметка задълженията се погасяваха по поредност на възникването им, което като принцип се запазва и в двата предложени варианта.

"Всичко, което беше въведено и доведе до усъвършенстване на единната сметка – електронни услуги, предоставяни от НАП, правната възможност за погасяване първо на главниците, а след това на лихвите за забава, както и възможността за ползване на облекчен режим за отсрочване и разсрочване на просрочени публични задължения, ще бъде запазено и доразвито“, коментира още Петкова.

mediapool.bg