Кламер БГ - Бизнес новини: ЕВН ще обжалва в съда "вуду доклада" на ДКЕВР

ЕВН ще обжалва в съда "вуду доклада" на ДКЕВР

Бизнес

|
Ср, 14 Май 2014г. 19:56ч.
ЕВН ще обжалва в съда "вуду доклада" на ДКЕВР

Като "непрофесионален, хоатичен, преднамерен" и дори "регулаторно вуду" бе определен от ЕВН докладът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), който констатира стотици нарушения, извършени не само от електроразпределителното дружество, обслужващо Югоизточна България, но и от другите двама мрежови оператори ЧЕЗ и "Енерго-Про". Регионалният мениджър на австрийското дружество Йорг Золфелнер заяви на пресконференция в сряда, малко след изявленията на ДКЕВР, че компанията ще обжалва пред Върховния административен съд глобите, които се очаква регулаторът да наложи в края на юни. Според заканите на шефа на ДКЕВР Боян Боев санкциите ще са минимум 50 млн. лв. за трите ЕРП-та.

Според Золфелнер е необяснимо как множеството данъчни проверки, инспекции на Агенцията "Държавна финансова инспекция" (АДФИ) и други контролни органи не са установили през годините посочените от регулатора нарушения, а сега за 4 месеца ДКЕВР е излязла с "непрофесионален, хаотичен и преднамерен" одит.

"Търсени са единични грешки, които са извадени от контекста", заяви той.

От ЕВН повториха на няколко пъти, че проверките на комисията са правени основно по подадени от потребители жалби и при това положение е нормално да се цитира такъв голям процент нарушения. Шефът на ДКЕВР обаче заяви преди това, че проверките не са правени предимно по жалби, а на "извадков" принцип, без да обясни по какъв критерий.

ДКЕВР като "карибски пирати"

Гочо Чемширов от ръководството на ЕВН посочи, че са манипулативни констатациите на ДКЕВР за укриване на технологични загуби, с които дружествата си спестили за пет години 818 млн. лв. и ги насочили за административни, консултантски и мениджърски разходи. Чемширов обясни, че компанията е длъжна и подава на всеки три месеца в ДКЕВР данни за технологичните си загуби, а обявените от комисията икономии са инвестирани в мрежата, което е видно и от решенията на регулатора за определяне на цените на тока. Оперативните разходи на ЕВН за 2014 г. са 101 млн. лв., докато в миналото те са били доста повече, обясни Золфелнер и определи констатациите на ДКЕВР за надвишените признати разходи от ДКЕВР като "регулаторно вуду". "Това е вид карибска магия, те карибски пирати", възкликна австриецът.

"Не е налице сума, която държавата трябва да получи от спестените технологични загуби, и това е видно от счетоводните ни документи", заяви Чемширов. Той обвини ДКЕВР, че некоректно представя оперативните разходи като административни и в нито едно от своите решение за определяне на разходите на дружеството комисията не е разбивала сумите по пера. "Ако тези пари са отишли някъде другаде, как ДКЕВР ги е признала в цените от 1 август 2013 г.?", попита Золфелнер.

Глоби задето собствениците на електромери не са си вкъщи

От ЕВН заявиха, че обявените от енергийния регулатор нарушения за подмяната на електромерите са свързани не с това, че е забавена смяната, а заради липсата на подписи на собствениците на партидата. Обяснение на дружеството бе, че често обитателите на имота са различни от хората, на чието име е партидата. Така при смяната собствениците няма как да бъдат открити и затова констативните протоколи за свалянето на уредите се подписват от наематели или други свидетели на процедурата.

Чемширов обясни още, че те знаят само за съставени четири протокола за отчетени показания на електромерите за повече от законовоустановените 31 дни. Актовете са написани след подадени жалби на абонатите, които обаче от своя страна не били осигурили достъп на инкасаторите до имота за навременното засичане на уредите.

Сходна била ситуацията и с отчетения некачествен ток – отново на адреси на абонати, подавали жалби.

"Ако одитиращите искаха да вникнат в материята или имаха нужната експертиза, те нямаше да правят свободни интерпретации на данните за работата на дружеството и да допускат технически неточности, а щяха да ги отразят обективно и да дадат препоръки за подобряване на работата ни в полза на потребителите", коментира Золфелнер и призова комисията да ревизира одита си.

ЧЕЗ притеснени от спад на акциите си

От ЧЕЗ, която притежава електроразпределителната мрежа в Западна България, бяха доста по-сдържани, вероятно заради лошия си опит в препирните с ДКЕВР, която миналата година бе открила процедура по отнемане на лиценза на ЕРП-то й заради далеч по-малко констатирани нарушения.

В изявление на чешката компания до медиите се посочва, че описаните в доклада на ДКЕВР нарушения "са отстраними и се дължат на обективни причини – натиск за минимални разходи и намаляващ финансов ресурс на дружеството в резултат на неблагоприятни за "ЧЕЗ Разпределение България" ценови и други решения на ДКЕВР, постоянни кражби и посегателства над съоръжения".

"Нашите очаквания са, че ще установим ползотворен и работещ диалог с ДКЕВР и институциите за постигане на необходимите резултати и най-важното - за стабилизиране на енергетиката", пише в съобщението на ЧЕЗ и припомня, че през последните три години, след одитите от 2010 година, са предприети действия, целящи адаптиране към препоръките на ДКЕВР и със средата и обществените очаквания.

ЧЕЗ посочва още, че електроразпределителното й дружество е листвано на Българската фондова борса и всички негативни действия от страна на ДКЕВР и институциите могат да доведат до загуби за акционерите, част от които са български пенсионни фондове и частни инвеститори.

"След като внимателно се запознаем с доклада на ДКЕВР, ще изразим становище по направените констатации и препоръки и ще предприемем действия за гарантиране на интересите на нашите клиенти и акционери. Очакваме провеждането на открит и професионален диалог с ДКЕВР", допълва се още в изявлението на Стефан Апостолов, изпълнителен директор на "ЧЕЗ Разпределение България".

От "Енерго-Про" също заявиха, че твърденията в доклада на ДКЕВР създават погрешни впечатления в публичното пространство и че дружеството е действало според поредица последователни регулаторни решения през последните години.

Относно реализираните "допълнителни приходи“ от 131 млн. лв., "Енерго-Про" посочва, че не се е облагодетелствало с тях, а са вложени в основната им дейности по разпределение и доставка на електрическа енергия в Североизточна България.

Поради системното недофинансиране на оперативната дейност на компанията от страна на ДКЕВР, се е налагало тя да пренасочва средства от други направления, включително собствени средства на акционерите, за да се покрие недостига и да се гарантира нормалното функциониране на мрежата и на доставката на електричество до крайните потребители, обяснява "Енерго-Про". В числото на недофинансираните оперативни разходи се включват необходими и присъщи дейности като ремонт и поддръжка на мрежата, закупуване на работни инструменти и облекла, гориво и ремонти на автомобилите, заплати и осигуровки на служителите и др., допълва дружеството

То също твърди, че проверките за некачествена електроенергия на неговата територия не са представителна извадка, тъй като не са направени на случаен признак. "На практика са извършени 7 проверки по жалби на клиенти за колебания в напрежението в малки населени места. Отново се пропуска фактът, че тези участъци от мрежата остро се нуждаят от инвестиции, които регулаторът постоянно съкращава през последните години", пише в изявлението на "Енерго-Про".

Как се прави непризната инвестиция!?

По повод констатация на регулатора, че дружеството не е изпълнило заложената инвестиционна програма, се пояснява, че за 2013 г. ДКЕВР не е признала нито един лев за инвестиции, така че няма как "Енерго-Про Мрежи" да не е изпълнило инвестиционната си програма, призната от комисията. Мрежовият оператор посочва още, че за периода 2008 – 2013 г., признатите от ДКЕВР разходи за амортизации са по-ниски дори от отчетените през 2007 г., които е трябвало да бъдат признати в пълен размер. ДКЕВР не е признала и пълния размер на оперативните разходи за 2007 г., определяща за финансовите показатели за следващите 5 години.

Това прави невъзможно дружеството да финансира пълния размер на инвестициите, защото е трябвало да покрива непризнати оперативни разходи и амортизации, обясняват от "Енерго-Про".

Дружеството се учудва, че ДКЕВР посочва като неизпълнени инвестиции 190.444 млн. лв, които са изчислени на базата на заявените намерения за вложения, но не са признати от ДКЕВР и не са включени в цените й. От заявените 521.182 млн. лв. инвестиции, комисията е признала на чешкото дружество 388.775 млн. лв., което е със 132.407 млн. лв. по-малко.

mediapool.bg