Кламер БГ - Бизнес новини: Държавният дълг е близо 6.8 млрд. евро или 16.8% от БВП

Държавният дълг е близо 6.8 млрд. евро или 16.8% от БВП

Бизнес

|
Пет, 03 Ян 2014г. 14:19ч.
Държавният дълг е близо 6.8 млрд. евро или 16.8% от БВП

Държавният дълг в края на ноември 2013 г. е 6.78 млрд. евро, от който вътрешният е 3.13 млрд. евро, а външният е 3.65 млрд. евро. Това показват данните на водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг.

В номинално изражение дългът нараства приблизително с 59 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на октомври. Това се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на вътрешния пазар през месеца.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към прогнозния за 2013 г. брутен вътрешен продукт (БВП) възлиза на 16.8%, като 9% е външен държавен дълг, а 7.8% вътрешен държавен дълг.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 46.2%, а външните - от 53.8 процента.

Валутната структура на дълга в края на ноември е 53.2% - в евро, 32.8% - в левове, 12.6% - в долари и 1.3% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през ноември са за 39 млн. лв., а по отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на деноминираните в евро - 62.1%, следвани от 33.4% в лева и 4.2% в долари.

Държавно-гарантираният дълг през ноември 2013 г. достига 407.8 млн. евро. В номинално изражение той бележи намаление с близо 8.8 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец, което е резултат основно от извършените през месеца погашения по външните държавно-гарантирани заеми.

Към края на ноември вътрешните държавни гаранции са в размер 16.6 млн.евро. Съотношението държавно-гарантиран дълг/ БВП е 1 процент.

mediapool.bg