Кламер БГ - Бизнес новини: До 10 000 лв. помощ ще могат да получат предприятия на хора с увреждания

До 10 000 лв. помощ ще могат да получат предприятия на хора с увреждания

Бизнес

|
Ср, 22 Апр 2020г. 15:52ч.
До 10 000 лв. помощ ще могат да получат предприятия на хора с увреждания

Малките фирми, включително и специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, ще могат да кандидатстват за помощ от 3000 до 10 000 лв.

Помощта ще се отпуска по процедурата "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19", която се финансира от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Общият размер на финансовата помощ за осигуряване

на оперативен капитал за предприятията и запазването на стабилността на работните места е до 173 млн. лв. При интерес има възможност средствата да бъдат увеличени с пренасочване на допълнителни суми от други оперативни програми, става ясно от публикуваната за обществено обсъждане процедура.

Помощта може да се използва за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на пандемията.

Крайният срок за подаване на документите е 16:30 часа на 30 май 2020 г.Кандидатстването и оценяването на проектите ще става изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020).

Изисквания към кандидатите

В процедурата могат да участват всички микро и малки фирми, с изключение на тези в селското стопанство и хранителната промишленост, които ще бъдат финансирани през Програмата за развитие на селските райони.

Изисква се фирмите да са се регистрирали, като юридически лица или еднолични търговци по Търговския закон или Закона за кооперациите, преди 1 януари 2019 г.

Освен това през последните 2 години, те трябва да са извършвали стопанска дейност.

Предприятието-кандидат не трябва да е имало и финансови затруднения към края на 2019 г.

Под внимание ще се взима и дали фирмата има регистриран спад от поне 20% в оборота за предходния месец от подаване на заявлението.

Помощ до 10 000 лв.

Предвижда се безвъзмездна финансова помощ да не надвишава 10% от нетните приходи от продажби за 2019 г.

Например, ако една фирма има 100 хил. лв. приходи от продажби ще може да кандидатства за грант от максималната сума от 10 000 лева. Ако обаче дружеството е с приходи от 150 хил. лв. за миналата година, то отново максималната сума, която ще може да получи пак е 10 000 лв.

Минималната помощ е 3000 лв. за микропредприятие.

Всички разходи, които ще се финансират, трябва да бъдат направени след 13 март 2020 г. и да са приключили до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта - 3 месеца след получаването на помощта.

Всеки одобрен кандидат е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган на програмата технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.

Ще се изискват и съответните документи, които да докажат как и за какво са били похарчени средствата.

mediapool.bg