Кламер БГ - Бизнес новини: Доставчиците на ток се оказват в регулаторен капан

Доставчиците на ток се оказват в регулаторен капан

Бизнес

|
Пон, 17 Март 2014г. 20:01ч.
Доставчиците на ток се оказват в регулаторен капан

Доставчикът на електроенергия в Североизточна България "Енерго-Про" обясни, че напълно законно е прихванал общо 46.3 млн. лв. от своите плащания към "Националната електрическа компания" (НЕК) за закупен ток, за да може да плати на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) за изискваното по закон задължителното купуване на тяхната продукция и за да може да осъществява дейността си по лиценз.

Ако това не е било сторено, то компанията е трябвало или да спре да купува тока от ВЕИ, което би било нарушение на закона, или да още през декември да спре да поддържа съоръженията си и да не осигурява оперативни средства за дейността си и за инвестиции. Това вече със сигурност би било нарушение на лиценза й за дейност и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще има пълно основание да й го отнеме, става ясно от позиция на "Енерго-Про", разпространена в понеделник.

По-рано през деня министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев обяви, че ако трите електроразпределителни дружества не издължат 318 млн. лв. на НЕК, ДКЕВР ще започне процедура за отнемане на лицензите на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" и така държавата ще може да си върне предприятията.

По този повод от "Енерго-Про" обясниха, че през месеците декември 2013 г. и януари 2014 г. плащанията към НЕК са били намалени с размера на суми, които НЕК им дължи за задължително изкупуване на енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници. Посочените 46.3 млн. лв. прихващания са били дължими от НЕК на "Енерго-Про" за периода от 1 юли 2012 г. до 30 юни.2013 г., но не бяха признати в цената на тока, която от август 2013 г. досега бе намалена два пъти.

Компанията посочва, че прихващането се е налагало заради отменената от Върховния административен съд през ноември 2013 г. методика за компенсация на разходите за зелена енергия, приета от ДКЕВР през юли 2012 г.

"На практика отмяната на Методиката от страна на ВАС означаваше, или органът, приел методиката (ДКЕВР) да даде указание как ще бъдат компенсирани разходите, направени за изкупуване на зелена енергия през периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г., или да бъде приложена старата методика, която действаше преди отменената. Тъй като ДКЕВР не даде указания, поради липса на избор, нашето дружество приложи старата методиката, при която НЕК следва да възстановява на крайните снабдители разходите за всеки мегаватчас произведена зелена енергия", се казва в съобщението на доставчика.

В него се обяснява още, че заради некомпенсираните разходи за изкупуване на зелена енергия през 2012 и 2013 г., "Енерго-Про" е попаднало в тежка финансова ситуация, която се усложнила още повече през 2013 г. в резултат на поредицата от намаления на цената на електроенергията.

Така към декември 2013 г. дружеството е натрупало загуби, застрашаващи способността му да извършва лицензионната си дейност в нормален режим.

"В тази ситуация законното прихващане на сумите, които НЕК дължеше на компанията, за нас беше въпрос на оцеляване. Чрез прихващането "Енерго-Про" направи нужното за да гарантира доставките на ток и да защити интереса на жителите в Североизточна България4, допълва снабдителят.

"За да избегнем спекулации относно причината за направените прихващания, бихме искали да наблегнем на факта, че ако прихващането на дължимите суми не беше направено, то през месец декември 2013 г. компанията нямаше да има достатъчно средства, за да посрещне своите оперативни разходи – за поддръжка на съоръженията, за гориво, за инвестиции и др. Другият възможен изход бе компанията да спре да изкупува зелената енергия, но това би било нарушение на закона и производителите на електроенергия от ВЕИ лесно биха могли да осъдят дружеството и да запорират сметките му. Това означаваше компанията да не е в състояние нито да плаща на НЕК, нито да извършва дейността си", пише още в съобщението

mediapool.bg