Кламер БГ - Бизнес новини: Добивът на суровини расте, но приходите от концесии падат

Добивът на суровини расте, но приходите от концесии падат

Бизнес

|
Вт, 18 Авг 2020г. 16:37ч.
Добивът на суровини расте, но приходите от концесии падат

Добивът на полезни изкопаеми в България е нараснал през 2019 г. във всички подотрасли. Изключение има при въглищата, където макар да са най-много заетите в този бранш – 43% от всички, е постигнато най-ниското ниво от 2013 г. насам. Като цяло приходите от концесионни плащания в този сектор продължават да намаляват за трета поредна година, въпреки увеличението на общата стойност на добитата продукция с 3 на сто, сочат данните на Българска минно-геоложка камара (БМГК), обявени традиционно в Деня на миньора, отбелязан с молебен в столичния храм "Св. Неделя".

Според публикувания за празника обзорен доклад за състоянието на бранша през 2019 г. добивът на полезни изкопаеми за изминалата година е достигнал почти 110 млн. т. Най-големият дял се пада на рудодобива, който расте с 3% през 2019 г. и достига 35.6 млн. тона. Инертните материали бележат ръст от около 8 процента до 32.006 млн. т.

Въгледобивът отчита спад със 7% през изминалата година, с обем на добива от 28,5 млн. т., което е най-ниското ниво при този подотрасъл от 2013 г. насам. Намаление има и при добива на течни горива с 4%.

Въпреки спада на цените на някои метали, но пък при поскъпване на някои минерални суровини, общата стойност на произведената продукция на добивните предприятия отчита ръст с 3% и е в размер на 2.857 млрд. лв.

През 2019 г. приходите от концесионни възнаграждения за държавата са

72 081 810 лв. (без ДДС), с което се продължава спадът след рекордните 120 млн. лв. през 2016 г., дължащи се на постъпленията от договора за проучването за нефт и газ в Черно море. Според доклада на БГМК това се дължи на по-малко плащания от сектор рудодобив.

По данни на Министерство на икономиката за 2019 г.

продуктите на минерално-суровинната индустрия формират 7.53 млрд. лв. от общия износ, което е повишение с над 17% спрямо 2018 г. Износът на минерални суровини в натурално изражение е 7.5 млн. тона и бележи ръст с над 10% спрямо предходната година. Най-голям дял в износа имат горивата – 66%, като увеличението при тях спрямо 2018 г. е с близо 19%. Следват ги индустриалните минерали с 26% дял на износа при минералните суровини. Делът на металните полезни изкопаеми е 10% и при тях е налице спад в сравнение с предходната година. Вносът на минерални суровини през 2019 г. в стойностно изражение намалява с близо 4%, но все още е със значителен превес над износа и е в размер на

12 млрд. лева. В натурално изражение вносът се запазва на почти същите нива както през 2018 г. Най-голям дял в него заемат отново горивата с 82%. Следват ги индустриалните минерали с 11%. Металните полезни изкопаеми са с дял 7% през изминалата година, но при тях се отчита значителен спад във вноса над 30%

Браншът отчита близо 2.5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са 21 000 човека. С най-голям дял са наетите лица във въгледобива – 43% от общия брой, което оказва голямо влияние на този показател за целия бранш. Следва рудодобива с 32%, а най-малко са наетите в добива на нефт и газ и спомагателните дейности в добива – общо 5%. Заплащането в сектора си остава сред най-високите в страната, на четвърто място сред останалите икономически сектори, и през 2019 г. като средната годишна работна заплата достига 1800 лв.

"През 2020 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатото. Преминахме през труден период, но издържахме на изпитанията и за пореден път доказахме нашата твърдост и издръжливост", заяви в поздрава си към миньорите председателят на БМГК Николай Вълканов.

"Правителството добре осъзнава предизвикателствата пред нашата минна индустрия, свързани с европейската Зелена сделка. Ние нееднократно сме заявявали нашата позиция, че преходът към нулеви въглеродни емисии, към който се стреми ЕС през 2050 г., трябва да бъде справедлив, плавен и съобразен със спецификите на всяка отделна държава", заявява в поздравителния си адрес енергийният министър Теменужка Петкова.

Тя изразява увереността си, че интересите на минната индустрия на страната ще бъдат защитени.

mediapool.bg