Кламер БГ - Бизнес новини: Депутатите облекчиха достъпа на фирмите до търгове за дървесина

Депутатите облекчиха достъпа на фирмите до търгове за дървесина

Бизнес

|
Четв, 30 Ян 2014г. 12:24ч.
Депутатите облекчиха достъпа на фирмите до търгове за дървесина

Фирмите, регистрирани в определена община, да могат да участват в процедурите за добив и преработка на дървесина, обявявани от всички държавни горски и ловни стопанства, попадащи на територията на съответната община, като местни търговци. Това предвиждат приети в четвъртък от парламента на първо четене поправки в Закона за горите, предложени от Министерския съвет.

Отхвърлени бяха обаче предложенията във внесения от депутата от БСП Димчо Михалевски проектозакон за отпадане на забраната за производство на ток да се ползва и необработена дървесина, но при условие, че за тази електроенергия не се прилага преференциалната цена, определяна от държавата, а тя ще важи само за добивата от отпадна дървесина.

В сегашните текстове на Закона за горите не е съобразено, че на територията на една община попадат повече от едно горско или ловно стопанство. Така при търгове с участие на местни търговци се стига до съдебни спорове и различно тълкуване и прилагане на закона.

Приетите текстове предвиждат още отпадането на допълнителната възможност за сключване на дългосрочни договори, защото това създава условия за създаване на монополи и допуска необосновано завишаване обема на добиваната дървесината по дългосрочните договори.

Поправките позволяват на учебно-опитните горски стопанства и от специализираните звена на Изпълнителната агенция по горите да извършват залесявания. Съкращава се и предвиденият срок за залесяване на пожарища и сечища от сегашните седем години на три години. Това се смята за оптималния срок за възобновяване на сечища, а също така и за планиране на разсадниковото производство.

На общините се дава срок до 31 декември 2014 г. да решат каква точно структура ще управлява горите им. В момента липсата на такава структура създава проблеми в сектора, тъй като общините са вторият по големина собственик на гори след държавата и на ползването на дървесина от тези гори разчитат както бизнесът, така и голяма част от местното население.

Създава се възможност средствата на фонд "Инвестиции в горите" да се разходват за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.

От ГЕРБ определиха като неприемлив текста в законопроекта, според който приходите от учредяване право на ползване на горски територии вече ще постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а не в съответното държавно предприятие.

Депутатите отхвърлиха и предложението на Михалевски горските териториални единици да могат да обхващат и само част от една община, както и идеята товарните средства, превозващи дървесина, да бъдат снабдени с GPS-устройства за проследяване.

Според други от приетите поправки, отпада възможността за движение на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (AТВ-та) по горските пътища, те ще се движат единствено по специално обозначени трасета. Горските сдружения пък ще могат да издават документ, с който товарни превозни средства и каруци да могат да се движат в стопанисваната от тях територия.

mediapool.bg