Кламер БГ - Бизнес новини: Данъчните приходи са по-слаби от миналогодишните, а харчовете са по-големи

Данъчните приходи са по-слаби от миналогодишните, а харчовете са по-големи

Бизнес

|
Вт, 01 Апр 2014г. 12:50ч.
Данъчните приходи са по-слаби от миналогодишните, а харчовете са по-големи

По-слабо изпълнение на данъчните приходи за първите два месеца спрямо същия период на миналата година с 12 млн. лв. основно заради по-ниските постъпления от ДДС, съчетано с по-големи разходи в размер на 334 млн. лв. заради капиталовите, социалните и здравните плащания.

Еврокомисията не е възстановила средства за над 1.9 млрд. лв. Фискалният резерв се е стопил до 4.2 млрд. лв., а емитираният дълг на вътрешния пазар възлиза на над 1.3 млрд. лв. Така бюджетът излиза на минус 688 млн. лв. за първите два месеца на годината. Това сочат данните по изпълнението на консолидираната фискална програма към края на февруари 2014 г., съобщи Министерството на финансите.

Фискален резерв под санитарния минимум

Фискалният резерв в БНБ и банки възлиза на 4.2 млрд. лв., което е под санитарния минимум от 4.5 млрд. лв. Той обаче е задължителен към края на годината.

Вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи и аванси възлиза на 1.9 млрд. лв., което е подобрение с 400 млн. лв. спрямо края на януари. Очаква се размерът им да намалее през март, когато бяха възстановени средства по Програмата за селските райони и плащанията на земеделските субсидии. През април предстои възстановяване и на още 400 млн. лв. от края на миналата година, за които по думите на земеделския министър Димитър Греков не би трябвало да имаме притеснения.

Отворен остава обаче въпросът с временно спрените плащания по оперативна програма "Околна среда" в края на 2013 г. За миналата година невъзстановените пари възлизат на 194 млн. евро, а през тази година плащанията по европроектите по "Околна среда" се правят с пари от бюджета.

Плановете на правителството бяха Брюксел да възстанови плащанията до края на март, но това не се случи и сега срокът е преместен за края на май.

Дефицит от 688 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към февруари е отрицателно в размер на 688.2 млн. лв. То се формира от дефицит по националния бюджет от 625.6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 62.6 млн. лева.

Съпоставено със същия период на предходната година се отчита подобрение на бюджетното салдо в размер на 43.8 млн. лева, което е 0.1% от прогнозния БВП.

В номинално изражение обаче дефицитът е по-голям спрямо миналогодишния, когато е бил 614 млн. лв.

Слабо изпълнение на ДДС, подобрение при акцизите

От приходи и помощи в бюджета са влезли общо 4202.8 млн. лв. (13.5% от годишните разчети). Съпоставено с февруари 2013 г. те нарастват с 375.5 млн. лв., като ръст се дължи на помощите. Без тях като цяло приходите са по-малко с 12 млн. лв. Основната причина за това е по-малкия размер на събрания ДДС със 171 млн. лв. Така прогнозите на правителството, че възстановяването на ДДС в срок ще доведе до повишаване на приходите от този данък продължават да не се оправдават.

Обяснението на финансовото министерство за по-слабите приходи от ДДС е възстановеният със 173 млн. лв. повече данъчен кредит пред февруари спрямо година по-рано, когато администрацията е бавела връщането на парите. "Т.е. данните са несъпоставими", смятат във финансовото министерство.

За сметка на това се наблюдава подобрение при постъпленията от акцизи с 37 млн. лв. спрямо миналата година. Общо приходите от акцизи през първите два месеца на годината са 588 млн. лв. От тях 272 млн. лева са от горива, 269 млн. лв. - от цигари, 35 млн. лв. от алкохол и близо 12 млн. лв. от електрическа енергия, въглища и кокс.

Увеличение има и при приходите от мита с 3 млн. лв. и те възлизат на 23.3 млн. лв. за първите два месеца на годината.

Общата сума на данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) е 3250 млн. лв., което представляват 13.4% от планираните за годината.

Параметрите по изпълнението на данъчните приходи към февруари отчитат леко забавяне спрямо параметрите към януари 2014 г. Основната причина за това се дължи на промяната в режима на единната сметка и разделянето й на нови четири сметки за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски, в резултат на което физическите и юридическите лица отложиха плащанията си към НАП от февруари за март, смятат от финансовото министерство.

Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха приети на 4 март.

Слабо е изпълнението на имуществените данъци – 77 млн. лв., което е едва 8.6% от годишните разчети.

Растящи разходи

И докато приходите намаляват, разходите са се увеличили с 334 млн. лв., което е ръст от 7.5% спрямо същия период на миналата година. Общо разходите възлизат на 4891 млн. лв., което е 15% от годишния разчет.

Причината за увеличените разходи са по-високите капиталови, социални и здравно-осигурителни плащания. Ръстът при капиталовите разходи е свързан с усилията за ускоряване усвояването на средствата от еврофондовете, посочват от финансовото министерство.

Според ведомството на министър Петър Чобанов трябва да се отчете и базовия ефект върху разходите за пенсии, които бяха увеличени от 1 април 2013 г. и поради тази причина съпоставено с февруари 2013 г., когато увеличението все още не е било в сила, се отчита ръст в размер на 102.2 млн. лева.

mediapool.bg