Кламер БГ - Бизнес новини: Данъчна кампания 2014: Спестете си срещата с нас

Данъчна кампания 2014: Спестете си срещата с нас

Бизнес

|
Четв, 16 Ян 2014г. 15:24ч.
Данъчна кампания 2014: Спестете си срещата с нас

"Спестете си срещата с Националната агенция за приходите" – под това мото ще премине данъчната кампания за 2014 г. Целта е да се насърчи подаването на данъчните декларации по електронен път, обяви в четвъртък Марияна Георгиева, шеф на дирекция "Данъчно обслужване" в НАП.

Ефектът от подаването на декларациите онлайн е, че така се избягват грешките и хората не се разкарват повторно за уточнения. Над 70% от бизнеса вече ползват електронните услуги на НАП. Малко са обаче гражданите, които се възползват от тази възможност, като основната причина е изискването за електронен подпис, който, по думите на говорителя на НАП Росен Бъчваров, струва между 30 и 40 лв.

За това НАП планира да иницира законодателни промени, чрез които с персоналния идентификационен код (ПИК) гражданите да могат да подават и данъчни декларации, без да е необходим електронен подпис. Това обаче може да се случи най-рано от началото на 2015 г.

До момента НАП е издала 150 000 персонални кода. С ПИК сега могат да се правят основно справки – за трудови договори, за осигурителния доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителни вноски, справка за индивидуалните партиди по ДЗПО – в кой пенсионен фонд е осигурен гражданинът и каква е натрупаната сума до момента по партидата, както и за извършените плащания и разпределението на сумите по задължения.

Сроковете за граждани и фирми

До днес в офисите на НАП са подадени над 9000 декларации за облагане на доходите. Крайният срок за подаване на декларациите и плащане на данъците е 30 април.

Отстъпка от 5% получават тези, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари. Бонус от 5% има и за подалите с електронен подпис до края на април. Ползва се само едната отстъпка. Отстъпките се ползват само ако авансовият данък през годината е определен и е внесен в срок.

Декларациите за облагане на доходите се състоят от основно тяло и приложения към него. Във всеки офис на НАП има служители, които дават на клиентите информация кое приложение от декларацията трябва да вземат и попълнят.

Срокът за деклариране на печалбата от 2013 г. за предприятията е 31 март. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв., ползват фирмите, които подадат годишната си декларация по електронен път с електронен подпис и внесат корпоративния данък до 31 март 2014 г.

И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – в НАП или в териториалните бюра на НСИ.

Насърчава се клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП. Те са в текстови формат и могат да се попълват лесно на компютър.

НАП съветват своите клиенти да си свалят от сайта декларациите с баркод, тъй като така със сигурност няма да допуснат грешка при попълването им. Декларацията се зарежда на компютъра и се попълва офлайн, елиминира техническите грешки и гарантира по-бързо възстановяване на данък.

Начини за подаване

Лично в над 400-те офиса на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез интернет с електронен подпис – това са възможностите за подаване на годишните данъчни декларации.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по интернет.

В повечето офиси на НАП има банкови гишета, които обслужват клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно.

Данъчни облекчения

С подаване на данъчната декларация се ползват и данъчни облекчения от правоимащите.

За ползването на намалението на данъка от млади семейства с едно жилище, купено с ипотека, се изисква представянето на два документа. Единият е документ от банката, предоставила кредита, за направените лихвени плащания през 2013 г., а другият е декларация от другия съпруг, че няма да ползва облекчението.

Данъчното облекчение за млади семейства се ползва като сумата от годишните данъчни основи се намали с направените през 2013 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от ипотечен кредит. Важно е да се знае, че със сумата на лихвените плащания не се намалява дължимия данък, а сумата на годишната данъчна основа.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми. Това са получените или предоставени през 2013 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2013 г. част от тях са непогасени.

На деклариране подлежат и непогасените остатъци по получени или предоставени парични заеми в периода от 2008 г. до 2013 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2013 г. е над 40 000 лв.

Едновременно подаване на образци 1 и 6

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" и образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ", трябва да се подават едновременно.

Това правило има и изключения - самоосигуряващите се лица не подават едновременно двете декларации.

От тази година самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат определени задължения за осигурителни вноски за ДОО, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отнесено плащането за осигурителните вноски за ДОО, самоосигуряващите се лица задължително трябва да подадат писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес, преди парите да бъдат наредени по сметките на НАП.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП. Консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон - 0700 18 700.

mediapool.bg