Кламер БГ - Бизнес новини: ДКЕВР повишава цените на НЕК и ЕСО и призна разходите за ВЕИ енергия

ДКЕВР повишава цените на НЕК и ЕСО и призна разходите за ВЕИ енергия

Бизнес

|
Пет, 30 Май 2014г. 17:44ч.
ДКЕВР повишава цените на НЕК и ЕСО и призна разходите за ВЕИ енергия

Повишение на цените за доставка и пренос съответно за НЕК и за ЕСО предвижда ДКЕВР в доклада си за новите цени в сектор електроенергетика през новия регулаторен период от 1 юли 2014 до 30 юни 2015 г., съобщи комисията в петък.

Докладът ще бъде разгледан на открито заседание на комисията във вторник. В него се предвижда увеличение на цената на НЕК за доставка на електрическа енергия на клиентите на регулирания пазар от 100,43 лв./МВтч, без ДДС на 110,58 лв./МВтч, без ДДС, като цената за услугата обществена доставка остава непроменена - 1,32 лв./МВтч. В ценовото си заявление от НЕК бяха поискали цената за услугата обществена доставка да се повиши на 3,05 лв./МВтч или 231 процента увеличение спрямо сега действащата, но ДКЕВР счита това искане за неоснователно.

В доклада си работната група на ДКЕВР е установила, че невъзстановените разходи за предходни ценови периоди в резултат на прилагането на компенсаторния механизъм за изкупуване на електроенергия по проференциални цени са на стойност 410 674 хил.лв., от които НЕК трябва да бъде компенсирана с 54 727 хил.лв., "ЧЕЗ Електро България" - с 61 024 хил.лв.; "ЕВН България Електроснабдяване" - с 248 623 хил.лв.; "Енерго-Про Продажби" - с 46 300 хил.лв..

От ДКЕВР предвиждат с цел преодоляване на предизвиканата ликвидна криза в НЕК и поетапно възстановяване на тези разходи за следващия ценови период да бъдат включени за компенсиране разходи в размер на 79 483 хил.лв., които участват във формирането на ценaта за енергия на обществения доставчик за регулирания пазар и цената за "задължение към обществото", която се плаща и от регулирания и от свободния пазар. Цената "задължения към обществото" ще бъде 17,60 лв./МВтч., предвижда докладът.

От ЕСО в ценовото си заявление бяха поискали общата цена за мрежови услуги да се увеличи с 81,5 процента от 6.91 лв./МВтч на 12,47 лв./МВтч. , според доклада на ДКЕВР това увеличение ще бъде с 15,48 процента до 7,98 лв./МВтч.

В доклада на ДКЕВР е разписано и намаление на цените за разполагаемост на производствените централи - цената за разполагаемост на АЕЦ "Козлодуй" се намалява с 37,9 процента, на "Бобов дол" - 19,77 процента, на ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" с 29,10 процента, на "Контур Глобал Марица Изток 3" – с 20,71 процента.

Повишават се цените на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2" с 9,55 процента на цената за произведена енергия и със 7,39 процента на цената за разполагаемост.

mediapool.bg