Кламер БГ - Бизнес новини: ДКЕВР иска по-ниски цени на тока от ВЕИ-тата и американските централи

ДКЕВР иска по-ниски цени на тока от ВЕИ-тата и американските централи

Бизнес

|
Четв, 29 Май 2014г. 18:14ч.
ДКЕВР иска по-ниски цени на тока от ВЕИ-тата и американските централи

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) поиска намаляване на цените и на количеството изкупувана енергия от американските централи, както и на тока произвеждан от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Това предвижда одобреното от регулатора решение, съобщиха от ДКЕВР. .

ДКЕВР "изисква от НЕК и страните по сключените с нея договори за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия "Контур Глобал Марица изток 3" и "Ей И Ес 3С Марица изток 1" да започнат преговори за изменение на споразуменията, сключени на 13 юни 2001 г.".

Освен това ДКЕВР предлага на министъра на икономиката и енергетиката законодателни промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, с които да се предостави възможност на ДКЕВР, въз основа на потреблението в страната, да определя ежегодни количества електрическа енергия, произведени от ВЕИ, които да бъдат изкупувани по преференциални цени, се казва в съобщението.

При евентуално изпълнение на решенията на ДКЕВР Националната електрическа компания ще може да редуцира разходите си с над един милиард лева за периода 1 юли 2014 г. - 30 юни 2015 г., е посочено в съобщението.

По този начин регулаторът се надява енергийна система на страната да бъде балансирана, става ясно от съобщението. Неясно остава дали това ще помогне да се избегне повишение на цената на тока от 1 юли, което според повечето енергийни експерти е невъзможно.

Малко вероятно е собствениците на двете американски централи да се съгласят с предложението на ДКЕВР, защото това означава да се простят с 5.4 млрд. лева до 2026 г.

Предложенията на ДКЕВР са тежък популизъм, доказващ политическата и корпоративна подчиненост на регулатора, заявиха по-късно в четвъртък от Българската фотоволтаична асоциация.

Договорите с американските централи нарушават европейските норми

Предложението на ДКВЕР е дългосрочните договори с американските централи да бъдат промени при минимални параметри: За ТЕЦ "Ей И Ес – 3C Марица Изток 1" намаляване на пълната цена на тока с 30% и предвиждане енергията от един блок на централата да се продава на свободния пазар; за ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" се предлага намаляване на пълната цена на тока с 20% и предвиждане енергията от два блока на централата да се продава на свободния пазар.

Едновременно с това ДКЕВР предлага на министъра на финансите да сезира Европейската комисия за необходимостта от разглеждане на условията по действащите споразумения.

"Действащите дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия не са съвместими с въведените нови европейски изисквания за конкурентни пазарни

условия", смята ДКЕВР.

Според регулатора споразуменията не съответстват на стандартните договори за изкупуване на електрическа енергия, сключвани на европейските пазари, и поставят двете американски централи в по‐изгодно икономическо положение както от другите производители на енергия, така и от потенциалните нови участници на пазара.

Според ДКЕВР проблемът е отчетен и от европейските институции, изводите от чието проучване определят такива договори като нерегламентирано предоставяне на държавна помощ. Причините за подобно квалифициране на договорите са в създаването на икономическо предимство за съответните производители, както и в нарушаване на конкуренцията.

Направените анализи на условията в съответните договори показват, че механизмите за ценообразуване не съответстват на принципите за ценообразуване и целите на Третия енергиен пакет, премахващ пречките пред конкуренцията на енергийния пазар, смята ДКЕВР.

Намаленото потребление на ток – виновно за решението

При обстойния анализ на законовите разпоредби, свързани със задълженията на НЕК за изкупуване на електрическа енергия от определени производители, в частност от "Контур Глобал Марица изток 3" и "Ей И Ес 3С Марица изток 1", както и произведената от ВЕИ, се установи, че регламентираното в закона задължение на НЕК не е съобразено с реалното потребление на електрическа енергия в страната, се казва в становището на ДКЕВР.

Намаленото потребление на регулирания пазар и излизането на почти всички потребители на средно напрежение на свободния енергиен пазар доведе НЕК до невъзможност да изкупува цялото количество енергия по дългосрочните договори, е посочено в съобщението.

От друга страна, енергията, продадена по тези договори, е изключително скъпа, като общата стойност на изкупената, но непотребена енергия от двете централи, е в размер на 274.4 млн. лв. само за следващия ценови период от 1 юли 2014 до 30 юни 2015 г., посочват от ДКЕВР.

С предложението за намаляване на цената и количеството изкупувана енергия от двете американски централи НЕК ще спести 424 млн. лв. за следващия ценови период, а общо за целия срок на договорите "положителният ефект" за НЕК се оценява на 5.4 млрд. лв. от ДКЕВР.

Това на практика означава собствениците на ТЕЦ "Ей И Ес 3C Марица Изток 1" да се откажат от 3.5 млрд. лв. до 2016 г., а тези на ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" – от 1.8 млрд. лв.

ВЕИ-тата губят 541 млн. лв.

Второто предложение на ДКЕВР за промени в закона за ВЕИ-тата предвижда да се даде право на регулатора, въз основа на потреблението в страната, да определя какво количеството ток от ВЕИ-тата да бъде изкупувано по преференциални цени.

Регулаторът иска тази промяна в закона, защото сега, тези "икономически неоправдани разходи", се поемат от крайните потребители, т.е. гражданите и бизнеса.

ДКЕВР смята, че ако бъде намален размерът на средногодишната продължителност на работа с 50% за вятърните и фотоволтаичните централи, която да бъде изкупувана от НЕК по преференциална цена, а останалите количества да се остойностяват по цената за излишък на балансиращия пазар, това би редуцирало с 541 млн. лв. разходите на НЕК през ценовия период от 1 юли 2014 г. до 31 юни 2015 г.

Подкрепата за ВЕИ чрез преференциални цени съгласно препоръките на Еврокомисията обуславя, от една страна, огромния им ръст в енергийния микс, но от друга – води до отклонения от ценовите пазарни механизми и съответно до нарушаване на конкуренцията в сектора, смята ДКЕВР.

"Еврокомисията посочва, че трябва да се променят съществуващите и да се разработят нови мерки за подпомагане на ВЕИ сектора, които да доведат до по‐ достъпна електроенергия за крайните клиенти. В противен случай са налице обективни предпоставки за дестабилизиране не само на енергийната система, но и на икономиката на България", се казва в съобщението на ДКЕВР.

"Предложенията на ДКЕВР са тежък популизъм"

Предложенията на ДКЕВР са тежък популизъм, доказващ политическата и корпоративна подчиненост на регулатора, заявиха по-късно в четвъртък от Българската фотоволтаична асоциация.

Искането на ДКЕВР за ограничаване до 50 процента на изкупуването на електроенергията, произведена от фотоволтаични и вятърни централи, е абдикиране от регулаторните функции, посочват от асоциацията. ДКЕВР признава неспособността си да регулира отношенията в енергетиката, доказва корпоративни зависимости и дискриминационно третиране на производителите, категорични са от БФА.

От асоциацията за пореден път припомниха, че банковата система е финансирала проекти във ВЕИ за над 4 милиарда евро и подобни решения биха заплашили фискалната стабилност.

Държавните енергийни дружества са във фалит от лошо и корупционно управление, а сега трябва да бъдат фалирани и частните производители, посочват още от асоциацията.

mediapool.bg