Кламер БГ - Бизнес новини: ДАЕУ е определена за национален координационен център по киберсигурността

ДАЕУ е определена за национален координационен център по киберсигурността

Бизнес

|
Ср, 24 Ноем 2021г. 18:01ч.
ДАЕУ е определена за национален координационен център по киберсигурността

ДАЕУ е определена за национален координационен център по киберсигурността

Правителството определи Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) за национален координационен център за целите на европейски регламент.

Решението е взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на киберсигурността.

На 28 юли 2021 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2021 /887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и на мрежа от национални координационни центрове.

С него се цели Европейският съюз да запази и развие технологичния и промишления капацитет в областта на киберсигурността. Той е необходим за укрепване на доверието и сигурността, включително поверителността, целостта и достъпността на данните в цифровия единен пазар.

Регламентът задължава всяка държава членка да определи национален координационен център, който да отговаря на уредените в Преамбюла на Регламента задължителни критерии.

С определянето на Държавна агенция "Електронно управление" за национален координационен център ще се създадат възможности за развиване на способностите и уменията, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност.

По този начин ще се осигури ефективното прилагане на европейското законодателство и ще се гарантират високи стандарти и устойчивост в областта на киберсигурността, посочват от ДАЕУ.

mediapool.bg