Кламер БГ - Бизнес новини: В търсене на стратегически инвеститор "Кредисимо" излезе на борсата

В търсене на стратегически инвеститор "Кредисимо" излезе на борсата

Бизнес

|
Ср, 07 Май 2014г. 16:00ч.
В търсене на стратегически инвеститор "Кредисимо" излезе на борсата

В търсене на стратегически инвеститор компанията за бързи кредити "Кредисимо" АД беше листвана на Българската фондова борса (БФБ). Така тя стана първата небанкова финансова институция, която излезе на борсата.

Собствениците й ще тестват пазара с малък пакет от 2.5 млн. акции с номинал от 1 лв. При наличие на интерес е възможно емисията да бъде увеличена. Борсовият код е 17C, като определената от заявителя индикативна референтна цена за първата търговска сесия е 8.02 лв. за брой.

Плановете на "Кредисимо" са да стъпи и на чужди пазари, като преследва трицифрен ръст на печалбата в следващите години. "Излизаме на борсата през 2014 г. в труден за сектора момент. За нас е важно да покажем, че сме прозрачни и отговорни, тъй като секторът се гради на социалната отговорност и доверието", заяви Константин Кръстев, изпълнителен директор на "Кредисимо".

Компанията е създадена през юли 2007 г. и развива дейността си в сферата на потребителското кредитиране под търговската марка Credissimo като предлага бързи кредити.

Към момента "Кредисимо" е на пета позиция сред десетте най-големи компании за бързи кредити, по нейни данни.

Основни акционери в дружеството са Коста Кънчев и Сокол Янков с по 30.83% от капитала, Асен Бенев (21.67%) и "Адвенкос" ЕООД (16.67%), което е еднолична собственост на Константин Кръстев.

Изпълнителни директори са Константин Кръстев и Сокол Янков. Членове на Съвета на директорите са Любимка Дюлгерова, Коста Кънчев, Асен Бенев и Георги Карпузов.

Законовите промени няма да навредят на бизнеса

Направените неотдавна промени в Закона за потребителския кредит няма да се отразят на бизнеса ни и нормата на печалбата няма да спадне, прогнозира Константин Кръстев. Той очаква печалбата на компанията да расте с трицифрени темпове през следващите години заради интензивния растеж и голямото търсене на продуктите, които предлагат.

"Няма отлив на клиенти след регулациите", заяви Константин Кръстев. Той прогнозира, че с поправките в закона компаниите в бранша, които не спазват правилата, ще го напуснат.

За 2013 г. "Кредисимо" отчете 70% ръст на оборотите, като за първите месеци на 2014 г. той също е висок. Делът на лошите кредити на дружеството е 16%, което е под средното за пазара от 31%.

За периода 2010-2012 г. дружеството не е изплащало дивидент, като постоянно реинвестира своята печалба в увеличаване на кредитния портфейл. Плановете на компанията са да продължи да реинвестира печалбата си за да подпомогне растежа на бизнеса си.

"Кредисимо" е отпуснало бързи заеми за около 9 млн. лв. към края на септември 2013 г.

В края на деветмесечието на миналата година общите активи са 9.4 млн. лв.

Към датата на проспекта дружеството е подписало договор за кредитна линия в размер до 700 хил. лв. с българска банка. Дългът по заемната сметка се олихвява с лихвен процент в размер на основния лихвен процент (ОЛП) + 10%, но не по-малко от общо 11% на годишна база. Дългът е обезпечен с ипотеки на недвижими имоти и залог на вземания, става ясно още от проспекта.

mediapool.bg