Кламер БГ - Бизнес новини: Външнотърговското салдо на страната за 2013 г. е отрицателно - малко над 7 млрд. лв.

Външнотърговското салдо на страната за 2013 г. е отрицателно - малко над 7 млрд. лв.

Бизнес

|
Пон, 10 Фев 2014г. 15:21ч.
Външнотърговското салдо на страната за 2013 г. е отрицателно - малко над 7 млрд. лв.

България е внесла повече стоки, отколкото е изнесла през 2013 г., като външнотърговското салдо е отрицателно - малко на 7 млрд. лв. Това е с 2.11 млрд. лв. по-малко от салдото за 2012 г., показват предварителните данни за 2013 г., публикувани от НСИ.

Германия и съседните страни Турция, Румъния и Гърция остават основните ни търговски партньори. Въпреки многобройните визити на най-високо равнище в Китай през изминалата година стокообменът отбелязва скромен ръст от 8.6%, като износът е достигнал над 1.2 млрд. лв., сочат данните на НСИ.

Общо през миналата година от България са изнесени стоки за 43.4 млрд. лв., което е ръст от 6.8%. Внесените в страната стоки са за 50.5 млрд. лв., което е с 1.3% повече спрямо 2012 г.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за 2013 г. също е отрицателно и е 4.58 млрд. лв.

Вносът от трети страни по-голям от износа

През изминалата година износът на България за трети страни се е увеличил с 3.5% спрямо 2012 г. и възлиза на 17.3 млрд. лв., сочат предварителните данни на НСИ.

Основни търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Русия, Украйна, Гибралтар и Сърбия, които формират половината от износа за трети страни. По отношение на Гибралтар е отчетен спад на износа с 45% на годишна база. За Китай сме изнесли с 8.6% повече продукция, докато за Русия и Турция ръстът е скромен, съответно 1% и 2%.

Вносът на България от трети страни през 2013 г. е намалял с 1% спрямо предходната година и е на стойност 20.3 млрд. лв. Най-голям е обемът на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

Близо половината от вноса ни е от Русия – стоки за 9.3 млрд. лв., което е спад от близо 10% на годишна база. С една пета се е увеличил вносът от Турция (27%) и достига близо 3 млрд. лв. през 2013 г. Внесените от Китай стоки са за 1.5 млрд. лв., което е на почти същото равнище като през 2012 г.

Външнотърговското салдо с трети страни за 2013 г. е отрицателно и възлиза на малко над 3 млрд. лв. По цени след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и възлиза на 1.96 млрд. лв.

При износа на България за трети страни най- голям ръст е отбелязан в секторите "храни и живи животни" - 72.7%, като изнесената продукция възлиза на 1.6 млрд. лв. през 2013 г. Най-голям спад се наблюдава в сектор "необработени материали, негодни за консумация, с изключение на горивата"( 9.7%).

При вноса от трети страни най- голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "храни и живи животни" (28.2%), като той достига 597 млн. лв. Най- голям спад се наблюдава в сектор "мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (35%).

Близо 10% ръст на износа за страните от ЕС

С 9.6% се е увеличил износът на България към страните от ЕС през периода януари - ноември 2013 г. спрямо година по-рано и възлиза на 24.4 млрд. лева, сочат още предварителните данни на НСИ.

Основни търговски партньори на България остават Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. Те формират 71.6% от износа за държавите от ЕС.

Вносът на България от ЕС за периода януари – ноември 2013 г. нараства с 2.2% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 27.7 млрд. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари-ноември 2013 г. е отрицателно и възлиза на 3.27 млрд. лв. След елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки салдото също е отрицателно и 2 млрд. лв.

При износа на България за ЕС най-голям ръст е отбелязан в секторите "мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (34.9%) и "безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (16.9%) за първите 11 месеца на годината.

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (7.3%) е отчетено в сектор "разнообразни готови продукти", а най-голямо намаление (3.5%) се наблюдава в сектор "мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход".

mediapool.bg