Кламер БГ - Бизнес новини: Влошава се бизнес климатът през декември

Влошава се бизнес климатът през декември

Бизнес

|
Пон, 30 Дек 2013г. 12:41ч.
Влошава се бизнес климатът през декември

Общо влошаване на бизнес климата в България през декември след отчетен ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) с 0.7 на сто за третото тримесечие и запазване на цените през ноември, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), обявени в понеделник.

Спрямо ноември 2013 г. общият показател на бизнес климата е спаднал с 3.4 пункта, а конюнктурните анкети сред бизнеса сочат негативни тенденции в сферата на промишлеността, строителството и търговията на дребно. Влошените оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията понижава с 3.2 пункта бизнес климата в промишлеността. В строителството мениджърите също са песимисти и това се отразява с 9.1 пункта надолу в оценката за бизнес климата с този сектор. Търговците на дребно също не са оптимисти и при тях спадът е 2.9 пункта. Само в сектора на услугите стопанските ръководители са с по-благоприятни нагласи и бизнес климатът се подобрява с 1.4 пункта спрямо ноемврийското си равнище.

НСИ обяви и предварителните си данни за БВП през третото тримесечие на 2013 г., според който брутният вътрешен продукт нараства с 0.7 на сто спрямо същия период на миналата година. БВП възлиза на 21.590 млрд. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 2 971 лева.

Преизчислена в евро, стойността на БВП e 11 039 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 519 евро.

Спад в инвестициите спрямо 2012 г.

Преките инвестиции, реализирани от българския бизнес в чужбина за периода януари – октомври 2013 г., са 93.6 млн. евро при 166.3 млн. евро за същия период на 2012 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари - октомври 2013 г. са 1.0537 млрд. евро (2.6 на сто от прогнозния БВП за 2013 г.) при 1.8471 млрд. евро (4.7 на сто от БВП) за същия период на 2012 година.

За периода януари - октомври 2013 г. портфейлните инвестиции - активи, нарастват с 578.0 млн. евро при увеличение от 286.4 млн. евро за същия период на 2012 година. Портфейлните инвестиции - пасиви, намаляват с 369.6 млн. евро при увеличение от 535.0 млн. евро за същия период на 2012 година.

Търговското салдо за периода януари - октомври 2013 г. е отрицателно в размер на 1.7958 млрд. евро (4.4 на сто от прогнозния БВП за 2013 г.) при дефицит от 2.9703 млрд. евро (7.5 на сто от БВП) за същия период на 2012 година.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги през третото тримесечие на 2013 г. е положително. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 7.4 и 8.5 на сто спрямо съответното тримесечие на предходната година, отчита НСИ.

Ръст на безработните и запазени цени

Безработните през третото тримесечие на 2013 г. са 411.6 хил., а коефициентът на безработица - 12 на сто. В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 4.7 на сто, а коефициентът на безработица - с 0.5 процентни пункта.

Индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през ноември 2013 г. е на същото равнище както предходния месец, сочат други данни на статистиката.

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост – с 1.8 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2 на сто, докато в преработващата промишленост е отчетено увеличение с 0.2 на сто.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 3 на сто, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.3 на сто, а намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 2.1 на сто, и при производството на химични продукти – с 0.5 на сто.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2013 г. спада с 4 на сто в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 12.7 на сто, в преработващата промишленост - с 3 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1 на сто.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо ноември 2012 г. е отчетено при производството на основни метали - с 5.2 на сто, при производството на хранителни продукти и при производството на химични продукти - с по 3.7 на сто. Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8 на сто, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4.7 на сто, и при производството на тютюневи изделия - с 3.4 на сто.