Кламер БГ - Бизнес новини: Вече е емитиран 1.3 млрд. лв. нов дълг на вътрешния пазар

Вече е емитиран 1.3 млрд. лв. нов дълг на вътрешния пазар

Бизнес

|
Вт, 04 Фев 2014г. 09:14ч.
Вече е емитиран 1.3 млрд. лв. нов дълг на вътрешния пазар

Последният транш от 400 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар е бил изкупен от банки и гаранционни фондове в понеделник, съобщи Министерството на финансите.

Така за месец на вътрешния пазар беше емитиран 1.3 млрд. лв. дълг от общо 4.4 млрд. лв. заложени в бюджета за тази година. Междувременно започна и подготовката по излизането на България на международните пазари за набирането на до 3 млрд. лева.

Новият дълг е необходим на правителството за изплащане на стари заеми в размер на 1.3 млрд. лв. Други 1.7 млрд. лева са нужни за посрещане на падежа на втората част от дълга по еврооблигациите, емитирани по времето на Милен Велчев в началото на януари 2015 г. Оставащите 1.4 млрд. лева ще отидат за попълване на фискалния резерв и финансиране на дефицита.

В понеделник Министерството на финансите е пласирало тримесечни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 400 млн. лева. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 0.45%, а доходността до падежа на емисията на 5 май 2014 г. е 0.11 на сто, е посочено в съобщението.

Kоефициентът на покритие на емисията е бил 1.53, а общият размер на подадените поръчки е достигнал 612.5 млн. лева. Придобитото количество ДЦК на аукциона е било разпределено в съотношение 75% към 25% между банки и гаранционни фондове.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент на годишна база е 40 базисни точки. Постигнатата доходност до падежа е под тази, реализирана на аукционите за сконтови бонове със сходни матуритети на държави от ЕС като Литва (0.3%), Малта (0.32%), Испания (0.34%), Словения (0.39%), Португалия (0.5%), Хърватия (0.7%), Румъния (2%), Унгария (2.82%) и Гърция (3.75%).

На 27 януари бяха пласирани 400 млн. лв. деветмесечни ДЦК като постигнатата средно претеглена годишна доходност беше 0.58%, а доходността до падежа на емисията на 29 октомври 2014 г.

-

0.44 на сто. Коефициентът на покритие на емисията беше 2.11. Най-голямото количество ДЦК придобиха

банки - 70%, следвани от гаранционни фондове с 14.15%, пенсионни фондове с 13.02%, и други инвеститори – 2.83%.

На 6 януари бяха продадени шестмесечни ДЦК с номинална стойност 400 млн. лева. Постигнатата годишна доходност беше 0.6%, а доходността до падежа на емисията на 8 юни 2014 г. е 0.3%. Коефициентът на покритие на емисията беше 2.03. Банките придобиха ай-голямото количество ДЦК на този аукцион – 66.85%, следвани от гаранционни фондове с 15.08%, пенсионни фондове с 12.12% и други инвеститори – 5.96%.

Отделно бяха пуснати две емисии от по 50 млн. лв.

mediapool.bg