Кламер БГ - Бизнес новини: Българският бизнес очаква стагнация през 2014 г.

Българският бизнес очаква стагнация през 2014 г.

Бизнес

|
Ср, 26 Фев 2014г. 15:07ч.
Българският бизнес очаква стагнация през 2014 г.

Две трети от българския бизнес очаква стагнацията в икономиката да продължи и през тази година. Заради продължаващото усещане на висока външна финансова и икономическа несигурност имат сдържан оптимизъм по отношение на перспективите за развитие и финансово представяне на компаниите през 2014 г. Това показва проучването Deloitte CFO Survey сред 600 финансови мениджъри в 13 страни от Централна и Източна Европа, като България е включена за трети път в него. Българските директори са в средата спрямо останалите страни по отношение на очакванията на бизнеса.

Като цяло докладът на "Делойт" отчита леко покачване на оптимизма сред финансовия мениджмънт в сравнение с нагласите от първата половина на 2013 г.

По отношение на перспективите за развитие и финансово представяне на компаниите се препотвърждават нагласите от първата половина на 2013 г., когато беше регистриран съществен спад. 41% от финансовите директори не очакват нито влошаване, нито подобрение в този аспект, за 42% прогнозите са оптимистични, а 17% имат повече притеснения сега, отколкото са имали преди една година. Запазването на тази нагласа кореспондира с продължаващото усещане за висока външна финансова и икономическа несигурност, отбелязва "Делойт".

Две трети от финансовите директори на компаниите намират нивото на несигурност за високо или над обичайното. Добър знак е, че същевременно нараства броят на мениджърите, които възприемат обстановката за нормална.

Слаб сигнал за подобрение

Финансовите мениджъри залагат на увеличаване на ръста на приходите от съществуващите пазари, като за 71% от тях това е посочено като първи или втори приоритет. Върху реализацията на нови пазари биха се фокусирали 61%.

В подкрепа на растежа, финансовите директори сега са малко по-склонни да инвестират. 55% от тях поставят инвестициите сред първите си три приоритета, спрямо 45% в предходното проучване.

Повишеният интерес към инвестициите и апетитът към повече риск са сигнал за подобрение, макар и все още слаб, каза Тодор Тодоров, директор "Финансово консултиране" в българския офис на "Делойт".

Въпреки че мнозинството от участвалите в проучването (79%) са сдържани по отношение на поемането на повече риск, сега директорите, които вярват, че това би било уместно в настоящата среда са два пъти повече в сравнение с преди половин година (21% спрямо 9%).

Подобряването на ликвидността без заеми, чрез налични ресурси

Подобряването на ликвидността също остава на дневен ред, както и преди шест месеца, като това е приоритет за 58% от директорите. Според всеки втори от финансовите мениджъри компаниите ще бъдат по-ефективни в способността си да изплащат задълженията си.

Налице е забавяне на процеса на редуциране на дела на заемните средства в капиталовата структура на дружествата, посочи Тодор Тодоров. Според него тази тенденция се разчита в по-слабо изразената увереност, че очакваните финансови резултати биха позволили намаляване на нивата на дълг.

Спрямо предходното проучване 17% по-малко са мениджърите, които предвиждат дълговете им да намалеят, а най-голямата група сред отговорилите (62%) поддържа мнението, че съотношението дълг към капитал ще остане непроменено.

От друга страна, търсеният ръст в приходите и съответно пазарният дял изглежда няма да е финансиран със заемни средства.

Привличането на инвеститори е оценено от отговорилите като по-малко атрактивно в сравнение с предходното проучване, а неутралната позиция по отношение на използването на банково финансиране се споделя от все повече мениджъри, въпреки доминиращото схващане, че заемите са достъпни.

"Тези наблюдения ни навеждат на мисълта, че пазарният ръст, който финансовите директори залагат пред компаниите, ще бъде подкрепян посредством налични ресурси включително реинвестиране на печалбите, а рисковите операции за момента се отлагат", обобщи Тодор Тодоров.

Стагнацията продължава

Макроикономическите прогнози на мениджърите за България за 2014 г. и към днешна дата вещаят стагнация, но това очакване сега споделят по-малко респонденти (69% спрямо 85% в предходното проучване), а същевременно е нараснал и делът на тези, които очакват умерен икономически растеж (24% от отговорилите сега, 12% преди шест месеца).

Deloitte CFO Survey е централно-европейско проучване на "Делойт", което се провежда регулярно и се интересува от това как финансовият мениджмънт вижда перспективите пред бизнеса в региона и какви приоритети си поставя в условията на променяща се вътрешна и външна икономическа и финансова среда.

В последното проучване са участвали близо 600 финансови директори от 13 страни в Централна Европа. Те са дали своите краткосрочни и средносрочни прогнози и са посочили какви възможности търсят за компаниите си.

Традиционно проучването, както в централно-европейската, така и в българската му част, обхваща бизнеси от различни индустрии и компании, които са ключови представители в секторите, в които оперират.

В третото издание на проучването за България най-много са представителите на финансовите институции (31%), следвани от сектора на производството (21%) и фармацевтичната индустрия (14%).

mediapool.bg