Кламер БГ - Бизнес новини: България ще харчи със 750 млн. евро повече от еврофондовете спрямо досега

България ще харчи със 750 млн. евро повече от еврофондовете спрямо досега

Бизнес

|
Ср, 12 Март 2014г. 20:35ч.
България ще харчи със 750 млн. евро повече от еврофондовете спрямо досега

Правителството намери "изчезналите" 750 млн. евро от структурните и кохезионния фонд и те вече фигурират в Споразумението за партньорство с ЕС за периода 2014-2020 г. Това стана ясно от представянето на документа от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова.

Споразумението за партньорство беше одобрено от министрите след близо тричасови спорове за разпределението на ресурса от 7.42 млрд. евро по седемте оперативни програми. Средствата са повече спрямо изминалите седем години, за които безвъзмездната европейска помощ възлизаше на 6.67 млрд. евро.

При първото публично представяне на документа през август Зинаида Златанова обяви разпределението на ресурс от 6.26 млрд. евро, което стана повод за обвинения, че правителството на ГЕРБ е договорило по-малко пари. Сега Златанова оправда старите сметки с обяснението, че не е бил включен резервът "за да могат програмите да имат ясна представа за минималния достъпен ресурс през следващите седем години".

Резервът от 5% по седемте оперативни програми се отпуска след 2018 г. след преглед на изпълнението на определени условия.

Новото разпределение на парите показва, че 4.45 млрд. евро ще са за инфраструктура - почти същите както и през изминалия програмен период. Останалите 2.96 млрд. евро отиват за бизнеса, образование, заетост и иновации, което е с над 700 млн. евро повече спрямо сега.

Другата промяна е, че "мултифинансираната", според Еврокомисията, програма за чиновниците "Добро управление" е намалена с 90 млн. евро. От тях 80 млн. евро отиват за мерки срещу безработицата по "Човешки ресурси", а останалите 10 млн. евро - в новата програма "Наука и образование".

С близо 50 млн. евро са увеличени и средствата по новия инструмент "Свързана Европа". Така за железопътна, енергийна и информационна инфраструктура страната ни ще може да разчита на 406 млн. евро.

Значително падат парите по Програмата за развитие на селските райони - с около 600 млн. евро, като безвъзмездната помощ до 2020 г. възлиза на 2.339 млн. евро. Намалението на парите е заради по-ниския бюджет като цяло по общата селскостопанска политика за всичките 28 страни членки, както и поради факта, че през изминалия програмен период страната ни загуби вече 100 млн. евро.

За трансгранично сътрудничество със съседите ще може да разчитаме на 165 млн. евро, а за храна за бедните – на 104 млн. евро.

Все още няма яснота какъв ще е бюджета на рибарската програма, като оправданието беше, че Брюксел още не е уточнил бюджета за страната ни, по думите на Зинаида Златанова.

Одобряването на Споразумението за партньорство се бавеше от правителството, защото управляващите не можеха да решат колко болници и училища да бъдат закрити до 2020 г. съгласно поетия ангажимент за реформа в образованието и здравеопазването. Тези данни не бяха съобщени от Зинаида Златанова и този път.

Споразумението ще бъде изпратено за одобрение в Еврокомисията в края на март.

По спорния въпрос за броя на градовете, които ще получат финансиране по оперативна програма "Региони в растеж", Златанова обяви, че ще отстояваме позицията за 67 града. Брюксел е категорично против, като първоначално искаше право на достъп до парите да имат само седемте големи града от първо и второ ниво, но впоследствие склони да бъдат включени и градовете от трето ниво и така броят им беше увеличен до 39.

Нормативната рамка, по която ще се харчат парите, ще е ясна до юни 2014 г., стана ясно от обясненията на Златанова.

План-графикът предвижда през април правителството да одобри основните постановления, свързани с харченето на европарите. Те са за безвъзмездната финансова помощ, комитетите за наблюдение на оперативните програми и избора на изпълнителите.

През май трябва да бъдат одобрени документите, свързани с допустимостта на разходите, а през юни - по новите инициативи за интегрирани териториални инвестиции, които са за Северозападния регион, и по водена от общността местно развитие, които са свързани със сътрудничеството между няколко общини в един регион.

Програма

2007-2013

2014-2020 І вариант август 2013 г.

2014-2020 ІІ вариант януари 2014

2014-2020

март 2014

Транспорт

1624

1207

1612

1612

Околна среда

1466

1271

1494

1494

Регионално развитие

1361

1170

1351

1351

Конкурентноспособност

988

1037

1202

1202

Човешки ресурси

1032

707

815

895

Административен капацитет + Техническа помощ

202

356

375

285

Наука и образование

508

573

583

Общо

6673

6257

7422

7422

Програма за селските райони

2339

Европейско териториално сътрудничество

165

Свързана Европа

350

359

406

Подпомагане на бедните

102

Забележка: Данните са в млн. евро

Източник: Министерски съвет

mediapool.bg