Кламер БГ - Бизнес новини: България и Полша са на дъното в Европа по състояние на транспорта си

България и Полша са на дъното в Европа по състояние на транспорта си

Бизнес

|
Четв, 10 Апр 2014г. 17:30ч.
България и Полша са на дъното в Европа по състояние на транспорта си

България и Полша са на последно място в първата класация на Европейската комисия за състоянието на транспорта в страните членки, публикувана в четвъртък. В нея се сравнява постигнатото от държавите в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения.

България и Полша са на дъното като за нашата страна е посочено, че се представя изключително зле с изхвърляните от пътническите автомобили въглеродни емисии и бележи отрицателни резултати в девет категории. Холандия и Германия са начело в класацията с положителни резултати в съответно 11 и 10 категории. След тях сред добрите примери са Швеция, Великобритания и Дания.

Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят инвестиционните и управленческите приоритети. Класацията обединява данни от различни източници (например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР). Намерението на Комисията е през следващите години да усъвършенства показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да проследи напредъка на държавите членки.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви, че "новата класация е чудесно средство, което нагледно показва доколко успешни са усилията ни да направим нашите транспортни системи по-ефективни, по-удобни за пътниците, по-безопасни и по-чисти".

mediapool.bg