Кламер БГ - Бизнес новини: "Булгаргаз" обвинена, че налагала едностранни условия на клиентите си

"Булгаргаз" обвинена, че налагала едностранни условия на клиентите си

Бизнес

|
Четв, 27 Март 2014г. 15:15ч.
"Булгаргаз" обвинена, че налагала едностранни условия на клиентите си

Повече от две години общественият доставчик "Булгаргаз" е налагал едностранно неизгодни условията на своите потребителите, от което те са били ощетявани и така държавното дружество е злоупотребявало с господстващото си положение на пазара и е нарушавало Закона за защита на конкуренцията. Това стана ясно от съобщение на антимонолния орган, разпространено в четвъртък.

Комисията за защита на конкуренцията )КЗК) е предявила твърдение за това нарушение и сега "Булгаргаз" има 30 дни да даде своите обяснения и възражения по предявените му обвинения.

В становището на КЗК се посочва, че в периода 2 август – 31 декември 2012 г. господстващото предприятие едностранно е принуждавало клиентите си да продължат срока на сключения между тях договор, без да има възможност за преговори и обсъждане на клаузите в него. От друга страна, дружеството едностранно е поставяло пред потребителите си определени условия, без които договорите не могат да продължат действието си и без насрещни реципрочни права за клиентите.

"булгаргаз" е задължавало клиентите си да заявяват количества природен газ за следващата година по едностранно наложени указания и таблици със заложени в тях формули. Спазването на изискванията на държавната компания обаче води до необосновано завишаване на количествата газ, които потребителите заявяват за следващата година, а това би могло да доведе до неизпълнение на задълженията на клиентите за приемане на заявените количества, смятат в КЗК.

Поведението на дружеството има експлоатативен характер, тъй като клиентите му (крайни снабдители и потребители) нямат алтернативен обществен доставчик и са принудени да продължат да се снабдяват с природен газ от него. Едностранно наложените от обществения доставчик условия в договорните отношения могат да доведат до прекратяването им, което от своя страна би довело до лишаване на клиентите от гарантираната им по закон непрекъснатост на доставките на природен газ.

Определението не подлежи на обжалване

mediapool.bg