Кламер БГ - Бизнес новини: Брюксел се отказа да разделя банките-гиганти

Брюксел се отказа да разделя банките-гиганти

Бизнес

|
Ср, 29 Ян 2014г. 20:01ч.
Брюксел се отказа да разделя банките-гиганти

Европейската комисия предложи нови правила, които да попречат на най-големите банки да осъществяват рисковата дейност търгуване с финансови инструменти за собствена сметка, но се отказа от разделянето им.

С обявените в сряда нови правила надзорните органи получават правомощието да изискват от подобни банки да обособят някои потенциално рискови операции по търгуване с финансови инструменти от приемането на депозити, ако извършването на такива операции застрашава финансовата стабилност. Новите мерки трябва да доведат и до по-голяма прозрачност на някои транзакции в небанковия сектор, които допълват вече предприетите реформи за укрепване на финансовия сектор в ЕС.

Европейската комисия отбеляза, че някои банки в ЕС все още са прекалено големи както за да бъдат оставени да фалират, така и за да бъдат спасени, а са и твърде комплексни, за да бъдат преобразувани. За да се ограничат рисковете, свързани с търговията с финансови инструменти за собствена сметка, са необходими допълнителни мерки и по-специално тя да се обособи структурно от функцията на банките по приемане на депозити.

Предложението за структурна реформа на банките в ЕС ще се отнася само до най-големите банки, които търгуват в значителен мащаб с финансови инструменти. Забранява се търгуването за собствена сметка с финансови инструменти и със стоки, което формира единствено печалба за банката.

Предвижда се предоставяне на надзорните органи на правомощието, а в някои случаи и на задължението да изискват обособяване на друго високорисково търгуване с финансови инструменти (напр. операции, свързани с поддържане на пазара, комплексни деривати и секюритизация) в отделни правни субекти в рамките на групата (т.нар. субсидиаризация).

Целта е да се избегне рискът банките да заобикалят забраната за някои видове търгуване чрез скрито търгуване за собствена сметка, което би могло да придобие големи размери или спекулативен характер и евентуално да постави под заплаха както цялата банка, така и финансовата система в по-широк смисъл. Банките ще имат възможност да не обособяват тези дейности, ако могат да докажат, че генерираните рискове се ограничават чрез други средства.

Предложението включва и установяване на правила относно икономическите, юридическите, управленческите и оперативните връзки между обособения субект, занимаващ се с търгуване за собствена сметка, и останалите подразделения на банковата група.

Еврокомисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви, че "с днешните предложения се добавят последните елементи от законодателната уредба на европейската банкова система. Те са посветени на малък брой крупни банки, чиито мащаби и комплексност са такива, че евентуален фалит би застрашил цялата финансова система".

По думите му "предложените мерки ще укрепят допълнително финансовата стабилност и ще гарантират, че грешките на банките няма да се плащат от джоба на данъкоплатеца".

mediapool.bg