Кламер БГ - Бизнес новини: Близо 300 млн. лв. за бизнеса до края на годината по новата "Конкурентоспособност"

Близо 300 млн. лв. за бизнеса до края на годината по новата "Конкурентоспособност"

Бизнес

|
Ср, 21 Май 2014г. 17:22ч.
Близо 300 млн. лв. за бизнеса до края на годината по новата "Конкурентоспособност"

Министерството на икономиката планира да усвои близо 300 млн. лв. за технологична модернизация на фирмите по новата програма "Конкурентоспособност" до края на годината. Това става ясно от разпределението на индикативния годишен бюджет на програмата. Няма дата кога ще бъде отворена схемата, но тази програма заедно с "Региони в растеж" и "Наука и образование" поемат към Европейската комисия за одобрение.

Това стана след като получиха зелена светлина от правителството, съобщи правителствената информационна служба.

Очаква се на следващото заседание на кабинета да бъдат одобрени и останалите четири оперативни програми. Няма яснота кога ще се случи това с Програмата за развитие на селските райони и програма "Рибарство", които са най-изостанали в подготовката си.

Плановете на кабинета са до есента оперативните програми да бъдат одобрени от Брюксел, а най-късно в края на годината да бъдат отворени и първите схеми за кандидатстване.

От трите одобрени от правителството оперативни програми, единствено "Региони в растеж" представи финалния вариант, който беше подкрепен и от Националното сдружение на общините.

"Региони в растеж" се изпраща със спорните 67 града

Оперативна програма "Региони в растеж" ще бъде изпратена със спорните 67 града за подпомагане. Еврокомисията вече обяви, че е против подпомагането на 28-те града от четвърто ниво, които ще получат финансиране и от селската програма. Това е причината, заради която се очакват тежки преговори с Брюксел по одобрението на програмата.

Индикативният бюджет на "Региони в растеж" е близо 1.6 млрд. евро. Целта е тези средства да помогнат за преодоляване на социално-икономическите различия и дисбалансите между регионите. Българските региони са едни от най-бедните в Европейския съюз, като Северозападният и Северен централен регион държат последните места.

Програмата е разделена на осем приоритетни оси, като най-голяма е първата за градско развитие, където попадат 67-те града. Мерките за градско развитие включват енергийната ефективност в жилищни и административни сгради (262 млн. евро), подобряване на градската среда (270 млн. евро), инвестиции в образователна (89 млн. евро), спортна и културна (163 млн. евро) инфраструктура и интегриран градски транспорт (143 млн. евро).

Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура от регионално значение – образователна (133 млн. евро), здравна (84 млн. евро), социална (51 млн. евро) и пътна (194 млн. евро), регионален туризъм (127 млн. евро) и превенция на риска от свлачища (20 млн. евро).

Отварят схемите за технологично обновление на бизнеса за 144 млн. евро

Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност", която финансира бизнеса, е най-големия печеливш от разпределението на парите през този програмен период. Безвъзмездната помощ за нея беше увеличена с над 213 млн. евро спрямо изминалия и достигна 1.2 млрд. евро. Това е 85% от бюджета на програмата. Националното съфинансиране е 212 млн. евро

Целта на програмата е постигане на ускорен темп на растеж на икономиката, за да се догонят развитите европейски страни като е поставен акцент върху екологията и енергетиката.

Заложено е още през тази година да бъдат отворени първите схеми за бизнеса за технологично обновление, като ресурса който е планиран да бъде усвоен е 144 млн. евро, става ясно от индикативното разпределение на бюджета на програмата по години.

Програма "Конкурентоспособност" има две основни приоритетни оси. По-голямата част от средствата са насочени в иновации, предприемачество и потенциал за растеж – 864 млн. евро безвъзмездна помощ. От тях 251 млн. евро ще отидат за технологично развитие на бизнеса и иновации, 153 млн. евро – за предприемачество и 460 млн. евро – за растеж на малките и средни предприятия.

Другата приоритетна ос е енергийна и ресурсна ефективност с бюджет от 302 млн. евро. От тях 31 млн. евро ще отидат за финансиране на екологични мерки на фирмите, което се прави за първи път по тази програма.

"Наука и образование" извоюва допълнителни 80 млн. евро

Новата оперативна програма "Наука и образование" успя да си извоюва близо 80 млн. евро отгоре спрямо първоначално определената безвъзмездна финансова помощ от ЕС и така сега ще разчита на близо 583 млн. евро до 2020 г. Заедно с националното финансиране от близо 103 млн. евро общият бюджет на програмата е близо 686 млн. евро.

Ресурсът ще бъде инвестиран в научно-изследователска дейност, висше образование, както и училищно образование, обучение и учене през целия живот.

Оперативната програма има четири приоритетните оси – научни изследвания и технологично развитие (241 млн. евро), образование и учене през целия живот (211 млн. евро), образователна среда за активно социално приобщаване (107 млн. евро), техническа помощ (23 млн. евро). (б.ред. Данните в скобите са само безвъзмездната помощ без съфинансирането)

Очакваните резултати са да се увеличи делът на завършилите висше образование на възраст 30-34 г. на 36%, а преждевремнно напусналите училище да намалеят под 11% през 2020 г.

През тази година не е планирано да бъдат отваряне схеми за финансиране, става ясно от индикативното разпределение на бюджета на програмата.

mediapool.bg