Кламер БГ - Бизнес новини: Близо половин милиард лева по-малко данъци са влезли в хазната миналата година

Близо половин милиард лева по-малко данъци са влезли в хазната миналата година

Бизнес

|
Съб, 01 Фев 2014г. 17:46ч.
Близо половин милиард лева по-малко данъци са влезли в хазната миналата година

Данните за изпълнението на бюджета към 31 декември 2013 г. (публикувани на сайта на Министерството на финансите), сочат, че миналата година в хазната са влезли близо половин милиард лева по-малко данъци от планираното. Според числата от отчета за изпълнението на консолидираната фискална програма към посочената дата, неизпълнението на данъчните приходи е 463.8 млн. лв.

Самият премиер Пламен Орешарски заяви наскоро, че не е доволен от работата на двете приходни ведомства – Националната агенция за приходите и Агенция "Митници" – и обяви, че вниманието му ще е насочено към тях и работата им тази година. Че има проблеми в митниците, например, пролича в последните няколко месеца, когато възловото ведомство остана за дълго без ръководство, а мъчиителното търсене на ръководни кадри не е спряло и до днес.

Заложените в бюджета за 2013 г. приходи от данъци бяха 16 084.9 млн. лв., а са събрани 15 621.1 млн. лв. или с 2.9% по-малко. Спрямо 2012 г. събраните данъци са повече с 2.2% или с 331.6 млн. лв.

Амбициите на правителството на Орешарски бяха да покаже на предишния кабинет на Борисов, че може много по-добре да се справи с осигуряването на приходите в реални размери, защото при писането на бюджета за 2013 г. от екипа на предишния финансов министър Симеон Дянков приходната част е била умишлено занижена. Заради това едно от първите неща на Орешарски бе да поиска и да получи актуализация на бюджета, в която и приходната, и разходната част, и съответно бюджетният дефицит бяха увеличени.

Данните обаче показват, че приходите не са изпълнени спрямо актуализирания бюджет. И ако при данъците неизпълнението е близо 464 млн. лв., общото неизпълнение на приходната част е 252.6 млн. лв, като несъбраното от данъци се компенсира отчасти с по-доброто изпълнение при неданъчните приходи и помощите спрямо заложените за тях параметри.

Колко данъци (не) са събрани?

Справката на финансовото министерство показва, че най-добро изпълнение спрямо заложеното има при корпоративния данък, който е събран на 99.1% спрямо плана. Най-зле е събираемостта при данъка на физическите лица – 94.6% от заложения в закона за бюджета, но има и едно обяснение, което оправдава ниския резултат – промяната в нормативните документи, която отлага за началото на следващата година издължаването на данъка за последните три месеца от годината на доходите от граждански и авторски договори.

Любопитно е положението с акцизите. Събраните приходи от акцизи за миналата година са 98.6% от планираните. Спрямо събраните през 2012 г. ръстът е от ...0.2% или в номинално изражение – само 8 млн. лв. повече. И това е на фона на риториката на сегашните управляващи, че контрабандата и укриването на акцизи са били водещи при предишното правителство. Но при запазен размер на акциза и приблизително еднакви цени на горивата и цигарите, ръст от 8 млн. лв. е смешен.

Обяснението, според финансовото министерство, е следното: "Забавянето при постъпленията от акцизи се дължи основно на отчетения спад при акцизите върху горивата и тютюневите изделия. Тенденцията на свито потребление и ограничените потребителски разходи създават предпоставки за по-слабо потребление на акцизни стоки".

Няма никакви доказателства да се е свило потреблението на цигари, не е забелязано и хората да са спрели да карат колите си или фирмите да разкарват продукцията си. На Женския пазар в София пак си седят жените, нашепващи "Цигари, цигари", които продават безакцизни тютюневи изделия, а услугата "доставка по домовете на цигари без бандерол" процъфтява. Сегиз-тогиз МВР удря по някой камион с контрабандни цигари. А по всички оценки физическите обеми на облаганите с акциз цигари през 2012 г. стигат малко над 50% от обемите, облагани през 2008 г.

При другия чувствителен данък – ДДС – приходите при внос са 92.9% от заложените в разчетите за годината. Съпоставени с 2012 г. приходите от ДДС от внос са нараснали само с 2% или със 76.6 млн. лв.

Финансовото министерство дава обяснение за забавянето на постъпленията от ДДС при внос и то е, че "има свиване на вноса при инвестиционните стоки и спад на цените на голяма част от тях (средно с 5.8% спрямо предходната година)".

Постъпленията от ДДС при сделки в страната и ЕС отговарят на заложените, а спрямо 2012 г. има увеличение със 138 млн. лв. (4%).

Бюджетният дефицит може да е под 2%

Имаме добри новини – осигурена е финансовата стабилност на страната, а бюджетният дефицит се очертава да е 1.8% или под допустимия в бюджета от 2%, обяви преди два дни финансовият министър Петър Чобанов. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за 2013 г. е отрицателно в размер на 1 4484 млн. лв. или 1.8% от прогнозния БВП, пише в справката на финансовото министерството.

Бюджетното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 891.6 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 556.8 млн. лева, отбелязват от министерството.

Фискалният резерв към 31.12.2013 г. е 4.7 млрд. лева.

Нелихвените разходи по републиканския бюджет са 99.3% от годишния разчет, тоест правителството се е "свило" спрямо заложените разходи. Съпоставено с данните за 2012 г., нелихвените разходи са нараснали с 316.5 млн. лв. (4.6%). В структурно отношение се наблюдава увеличение на дела на социалните разходи, разходите за лихви, разходите за осигурителни вноски и др. спрямо 2012 година. Отчетено е свиване на капиталовите разходи, което говори за състоянието на реалната икономика.

Нарастването на разходите за осигуровки се дължи на увеличената с 20 процентни пункта от началото на 2013 г. осигурителна вноска за фонд "Пенсии” за работещите в специалните ведомства, отбелязват от финансовото министерство.

mediapool.bg