Кламер БГ - Бизнес новини: Бизнесклиматът се подобрява през май, но проблем остава несигурната среда

Бизнесклиматът се подобрява през май, но проблем остава несигурната среда

Бизнес

|
Ср, 28 Май 2014г. 12:08ч.
Бизнесклиматът се подобрява през май, но проблем остава несигурната среда

Общият показател на бизнес климата се повишава с 4.3 пункта спрямо равнището си от предходния месец, показват данните от месечната анкета на Националния статистически институт (НСИ). Отчетеното подобрение е в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 4.2 пункта в сравнение с април, което се дължи на по-оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Показателят "бизнес климат в строителството" се увеличава с 2.2 пункта поради по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с април.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 2.5 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им обаче са по-резервирани.

През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 8.2 пункта в сравнение с април поради по-оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги обаче са по-неблагоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Като основен проблем предприемачите поставят несигурната икономическа среда.

mediapool.bg