Кламер БГ - Бизнес новини: Без таван за исканите пари от държавния инвестиционен фонд

Без таван за исканите пари от държавния инвестиционен фонд

Бизнес

|
Пет, 10 Ян 2014г. 19:35ч.
Без таван за исканите пари от държавния инвестиционен фонд

Няма да има таван за стойността на проектите, с които общини и министерства ще кандидатстват за финансиране пред новия инвестиционен фонд "Растеж и устойчиво развитие на регионите", въпреки че финансовият министър Петър Чобанов обеща лимит от 15 млн. лв. за общинските проекти и 30 млн. лв. за държавните. Няма дори разделение каква част от парите могат да отидат само за държавни и каква за общински проекти. Така на практика цялата сума може да се усвои само от централната власт.

Инвестиционният фонд бе създаден със закона за бюджет 2014 г. и ще разполага с 500 млн. лв. през тази година. На тези средства се надяват местните власти и държавни агенции, но от публикуван проект на постановление за изразходването на средствата от фонда става ясно, че критериите за подбор са много общи. Това поражда съмнение, че ще се финансират общински проекти на кметове от управляващата коалиция – БСП, ДПС и "Атака".

Документът е дълго чакан от общини и министерства ,за да подготвят и подадат проектите си за финансиране. Неофициално обаче се твърди, че вече има готов списък с първите проекти, които са на министерствата. Очаква се документът да бъде одобрен до края на януари.

Идеята за новата публична инвестиционна програма е тя да се явява допълващ инструмент на европейското финансиране за проекти, за които не е допустима европейска помощ, както и за поддържане на вече изградени обекти с евросредства. Такива бяха и препоръките към правителството от страна на Европейската комисия.

Десет критерия за оценка

Проектите ще се оценяват от 7-членен междуведомствен съвет, който ще се ръководи от министъра на финансите, предвижда постановлението. В него ще влизат още министрите на икономиката, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, на транспорта, на околната среда и водите, както и председателят на Националното сдружение на общините.

Работата на междуведомствения съвет ще се организира и подпомага от секретариат към министъра на финансите.

Ще се финансират проекти във ВиК сектора, отпадъците, транспорта, социалната и културна инфраструктура като ремонт и изграждане на училища, болници, спортни зали, читалища, театри и други.

Предвижда се да бъдат подпомагани и "други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие", е записано в постановлението. Този общ текст дава възможност за писане на стратегии и концепции, както и за купуване на техника, за което настояваха някои от министрите.

Критериите за оценка на проектите са десет. Те трябва да отговарят на програмата на правителство и ясно да са посочени очаквани ефекти от изпълнението им. Ще се оценява дали е заложено реалистично финансиране, както и дали организацията има капацитет да изпълни проекта в срок. От значение ще е и приноса на проекта за икономическото развитие на национално, регионално или местно ниво, както и дали допринася за намаляване на различията. Ще се гледа и дали проекта има добавена стойност, както и дали ще доведе до качествено подобрение на конкретна дейност или услуга, е записано в постановлението.

Предимство ще имат проекти, които не могат да се възползват от други източници на финансиране, като например средства от европейски и международни донори.

Кандидатстването

Всеки един проект трябва да се представи във вид на проектно предложение с попълнена апликационна форма, която е опростена. Тя няма нищо общо с тази по европейските програми и е максимално опростена.

Държавните ведомства като министерства, агенции и други, ще подават проектите си директно в междуведомствения съвет.

Пресяването на общинските проекти ще се прави от областните управители. Те ще ги редят по важност и след това ще ги подават към междуведомствения съвет.

Проектите, които продължават повече от една година трябва да бъдат разделени на фази. Всяка фаза ще се изпълнява в рамките на една година, като за всяка трябва да бъдат посочени нужните пари.

Окончателната дума ще е на правителството

Окончателната дума кои проекти да бъдат финансирани ще бъде на правителството.

За целта министърът на финансите ще внася постановление със списъка с класираните проекти. Те ще са два – един за общинските и друг за тези изпълнявани от структури на централната администрация на изпълнителната власт.

Дава се право на правителството да прекрати финансирането на даден проект, но не са посочени при какви основания ще стане това.

mediapool.bg