Кламер БГ - Бизнес новини: БНБ разреши сливането на Юнионбанк и Първа инвестиционна банка

БНБ разреши сливането на Юнионбанк и Първа инвестиционна банка

Бизнес

|
Вт, 18 Фев 2014г. 16:45ч.
БНБ разреши сливането на Юнионбанк и Първа инвестиционна банка

БНБ е издала разрешение на Юнионбанк да се влее в Първа инвестиционна банка (ПИБ), съобщиха от Централната банка.

Разрешението е издадено от подуправителя на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор" Цветан Гунев, на основание текстовете от Закона за кредитните институции и Наредба 2 на БНБ за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани по Закона за кредитните институции.

Разрешението е "Юнионбанк" ЕАД, София, да се преобразува чрез вливане в "Първа инвестиционна банка" АД, София (приемаща банка), при условията на пълно правоприемство, след което вливащата се кредитна институция да бъде прекратена без ликвидация.

Вливането е естествен завършек на предприетото през втората половина на 2013 г. консолидиране на двете банки чрез придобиване от страна на ПИБ на всички акции от капитала на "Юнионбанк", посочват от БНБ. Всички активи, пасиви и дейности на вливащата се банка преминават към ПИБ АД, като правата и задълженията на клиентите на "Юнионбанк", в това число на нейните вложители, кредитополучатели и други клиенти, остават такива, каквито са били до момента на вливането, без да е необходимо предприемането на каквито и да е допълнителни действия от тяхна страна.

Запазват се всички отношения, свързани със защита на влоговете на гражданите, домакинствата и бизнес клиентите.

Анализът на БНБ, извършен по повод издаване на разрешението, показа, че след вливането кредитната институция ще подобри финансовите си показатели, посочва още БНБ.

mediapool.bg