Кламер БГ - Бизнес новини: БЕХ с потвърден от Фитч рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива

БЕХ с потвърден от Фитч рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива

Бизнес

|
Четв, 20 Март 2014г. 15:55ч.
БЕХ с потвърден от Фитч рейтинг ВВ+ със стабилна перспектива

Международната рейтингова агенция фитч е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на "Българския енергиен холдинг“ (БЕХ) на ВВ+ със стабилна прогноза и първостепенния необезпечен рейтинг в чужда валута ВВ+ за облигационната емисия в размер на 500 милиона евро, която държавната компания пласира на Ирландската фондова борса през ноември 2013 г. Това съобщиха от холдинга в четвъртък

В анализа на агенцията е обърнато внимание, че въпреки последните позитивни развития относно регулациите на енергийния пазар в България, които вероятно ще доведат до повишена доходност за групата БЕХ през 2014 г., тепърва предстои да се види по-висока степен на прозрачност на регулаторната рамка, допълват от БЕХ.

Задлъжнялостта на групата се определя като приемлива, имайки предвид нивата на задлъжнялост на други енергийни компании в Европа, пише още в съобщенията.

Според Фитч ликвидността на холдинга е достатъчна след пласирането на петгодишната облигационна емисия от 500 милиона евро през ноември 2013 г. Агенцията дава положителна оценка относно повишената диверсификация на паричните средства и парични еквиваленти в местни и международни банки, развитие, което намалява концентрационния риск, изтъкван в миналото.

Запазването на рейтинга на необезпечените облигации на БЕХ отразява виждането на рейтинговата агенция за правилната стратегията за финансиране на групата и факта, че структурната подчиненост на кредиторите на холдинговото дружество спрямо външните кредитори, които отпускат кредити директно на дъщерните дружества, се смекчава, допълва БЕХ. Според компанията това се дължи на увеличения дял на дълга на холдингово ниво в общия дълг и ниското съотношение на първостепенен дълг (дългът на дъщерни дружества, който не гарантира БЕХ) към консолидираната оперативна печалба.

mediapool.bg