Кламер БГ - Бизнес новини: Администрацията задължена да предоставя услуги на едно гише от 2015 г.

Администрацията задължена да предоставя услуги на едно гише от 2015 г.

Бизнес

|
Четв, 13 Март 2014г. 20:49ч.
Администрацията задължена да предоставя услуги на едно гише от 2015 г.

Администрацията се задължава да предоставя комплексно административно обслужване или както е известно - на едно гише, от 1 януари 2015 г. Това реши парламентът, който одобри на второ четене промени в Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Вицепремиерът по икономическото развитие Даниела Бобева обяви промените за "революция в предоставянето на услуги на граждани и бизнеса". Очакваният ефект е спестяване на 30 млн. лв. разходи на държавата годишно, време и средства на гражданите и на бизнеса.

За да се случи революцията обаче, е необходимо до началото на следващата годината да заработи единният системен интегратор на данните, чрез който ще става служебната обмяна на информацията между отделните администрации, твърдят специалисти. Към момента това все още не е факт, като няма яснота кога ще стане. От ресорното министерство на транспорта дори твърдят, че има съпротива от някои ведомства да се включат в обмена на данните.

Другото, което трябва да се случи за да има революция, е решаването на проблема с електронната индентификация. До момента правителството няма позиция по този въпрос, а идеята на ГЕРБ личните карти да станат електронни от 2015 г. е изоставена, стана ясно от обясненията на министъра на транспорта Данаил Папазов. Пред Medipool той заяви, че все още няма решение по въпроса, а личното му мнение е, че това трябва да става с отделна електронна карта.

Липсата на решение по този проблем е основната причина електронните услуги да не се ползват в момента масово от гражданите. Причината е, че при заявяване на услугата по електронен път с електронен подпис, заявителят трябва да отиде до определен административен орган, за да получи готовия документ на хартия, който впоследствие му се изисква от друга администрация.

Промените в АПК

Одобрените от парламента промени в АПК дават дефиниция на понятието комплексно административно обслужване. При него гражданите ще подават само едно заявление в съответната администрация, с което ще искат предоставяне на определена услуга.

Всички административни органи, в това число органите на съдебна власт и общините, са длъжни да осигурят и обменят необходимата информация и да извършат услугата, изискана в заявлението.

Срокът за предоставянето на информацията от една администрация на друга е три дни, предвиждат промените.

Дава се възможност, когато искането се отнася до комплексното административно обслужване, заявяването на услугата да става пред всеки административен орган, който е част от системата. Това означава, че заявлението за комплексна услуга ще може да се подава в най-близкия до гражданина или бизнеса административен орган.

Заявяването на услугата може да става по пощата, по електронен път или на гише, решиха още депутатите. По този начин се улесняват хората в отдалечени населени места, които искат да заявят услуга по пощата. От друга страна тези, които имат електронен подпис, могат да го направят и онлайн.

Организациите, предоставящи обществени услуги, се задължават да предлагат комплексно обслужване. Това засяга дейността на електроразпределителните дружества, ВиК дружествата, мобилните оператори и др., които в момента не прилагат правилата за административно обслужване и определят свои срокове, които често не спазват.

С новите разпоредби различните администрации могат да се споразумяват да изграждат и общи центрове за предоставяне на услуги, предвиждат още промените.

На администрациите се забранява да изискват от гражданите и фирмите информация или документи, които са налични при тях или при друг административен орган. Те са длъжни да си ги осигуряват служебно.

До 1 януари 2015 г. администрациите трябва ускорено да осигурят автоматизиран обмен на данни, за да не се налага да ги обменят на хартиен носител. След този срок администрациите, които нямат междурегистров обмен, трябва да осигурят достъп на служители до регистри, по електронна поща, на хартия за обмен на информация, или да въвеждат по-широко практиката на деклариране на данни в заявлението, без да се представят документи.

До момента са свързани само 34 регистъра

До момента са свързани 34 от най-важните регистри, сред които са Търговският и ЕСГРАОН, на 14 администрации. Съпротива има от страна на ведомства на МВР и на Министерството на финансите (митниците и данъчните) за свързване в общия обмен на информация заради "страх от пробив в системата и изтичане на информация", коментираха правителствени източници пред Mediapool.

Няма проблем това да се случи, защото вече работи Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация. Тя беше създадена, за да свърже всички институции на централната и общинската администрация. Към момента броят на свързаните ведомства и техните подразделения е 1300.

Отделно бяха разработени нови 50 вътрешни електронни административни услуги и 24 електронни услуги за граждани. Предстои внедряването на 50 електронни административни услуги за Столичната община и 12 пилотни комплексни услуги в община Велико Търново, Изпълнителна агенция "Морска администрация“ и Българската агенция по безопасност на храните, за което бяха похарчени над 30 млн. лв. от еврофондовете.

Тези услуги бяха разработени още по времето на ГЕРБ, но въвеждането им се бави заради липсата на единния системен интегратор.

Под риск е и изпълнението на проекта за изграждане на интернет в 72 села, който се финансира с 39 млн. лв. от оперативна програма "Регионално развитие". По него все още не е сключен договор с изпълнителя, а проектът трябва да бъде завършен до есента на 2015 г., за да не загубим парите.

Дългият път на комплексното административно обслужване

Дали заложеното комплексно административно обслужване ще се случи през новата година, предстои да видим. Досегашният осемгодишен опит не даде резултати. За първи път предоставянето на услуги на едно гише беше въведено още по време на тройната коалиция с Наредбата за административно обслужване от 2006 г. В нея е предвидено задължение административните органи служебно да осигуряват всички издавани от тях документи, необходими за предоставяне на административни услуги.

През 2008 г. в Закона за електронното управление се въвеждат еднократното събиране и създаване на данни, служебното уведомяване и автоматизираното предоставяне.

Въпреки това администрациите продължават да изискват документи до днес. Причината е, че регистрите на отделните администрации не са свързани, защото някои не искат да си говорят помежду си.

mediapool.bg